De Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK) werkt diverse scenario’s uit voor het vormgeven van een toekomstig stelsel van kindvoorzieningen. Het doel hiervan is het (toekomstige) kabinet en (politieke) stakeholders handvatten en argumenten te geven voor (beleids)keuzes.

Gezien de tweede lockdown die alle aandacht vraagt van de branche, zullen we na de kerst met een brede coalitie een gezamenlijke reactie geven op dit eindrapport.

Download het eindrapport SVK

Lees de aanbiedingsbrief van SZW (mede namens OCW) bij dit eindrapport

Deel dit nieuwsbericht