Aflevering 2 in onze BMK-serie ‘Oplossingen personeelstekort’ ging over de EVC-beroepsstandaard pedagogisch medewerker. EVC staat voor erkenning van verworven competenties. Cao-partijen hebben deze standaard ontwikkeld om de instroom van nieuwe medewerkers te vergoten. Voor kandidaten die niet beschikken over een opleidingsachtergrond pedagogisch medewerker, maar wel voldoende praktijkervaring hebben, is hierdoor een mogelijkheid gecreëerd om alsnog te kunnen voldoen aan de kwalificatie-eis. Goed nieuws, want de EVC branchestandaard Startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang is onlangs goedgekeurd!

Hoe werkt het?
Medewerkers en kandidaten kunnen starten met de EVC-procedure als ze voldoende werkervaring hebben. Bijvoorbeeld ervaring als pedagogisch medewerker in ontwikkeling.
Klaar met de procedure? Dan krijgen zij een uitgebreid rapport met de uitkomsten. Dat heet een Ervaringscertificaat.
Bij Kinderopvang werkt! kan het EVC-branchecertificaat worden aangevraagd. Daarmee kwalificeren zij voor de functie van pedagogisch medewerker.

Hoe nu verder?
Medio januari 2022 gaan we een voorlichtingsbijeenkomst voor EVC-aanbieders houden, zodat zij aan de slag kunnen met begeleiding van medewerkers in de procedure.
Na het behalen van het Ervaringscertificaat kan dit worden ingewisseld voor een EVC-Branchecertificaat dat uit naam van cao-partijen wordt uitgegeven.

Informatie en ondersteuning

  • Ter ondersteuning is voorlichtingsmateriaal op Kinderopvang werkt! geplaatst voor werkgevers en medewerkers.
  • Met de Zelfscan EVC-branchestandaard Startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang kunnen medewerkers zien hoever ze zijn in hun eigen proces.
  • Met deze mogelijkheid is er voor mensen die geen diploma willen of kunnen halen, een mogelijkheid gecreëerd om alsnog te kunnen voldoen aan de kwalificatie-eis. Medewerkers kunnen in de periode dat ze ervaring opdoen aan de slag als pedagogisch medewerker in ontwikkeling.

Handige links

  • EVC-procedure Startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang (werkgevers)
  • EVC-procedure Startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang (medewerkers)
Deel dit nieuwsbericht