Staatssecretaris Van Ark stuurde op 16 maart een brief  aan de Kamer over het zogenaamde ex-ante onderzoek aanscherping beroepskracht-kindratio’ waarin doorgerekend wordt wat de te verwachten kosten zijn van de nieuwe norm voor baby’s’ (van 1:4 naar 1:3).

Vier convenantpartijen (BMK, BK, SWN en BOinK) stuurden hierover een brief aan de Kamer met het verzoek het SEO onderzoek nu nog niet te bespreken, maar eerst de uitkomsten van de praktijktoets af te wachten.

Klik hier voor de brief van de convenantpartijen.

Deel dit nieuwsbericht