De Rijksoverheid heeft aangegeven dat een ouder werkzaam in een cruciaal beroep tijdens de lockdown extra uren noodopvang kan vragen aan de kinderopvang organisatie. De gezamenlijke brancheorganisaties adviseren deze extra uren niet te factureren als er binnen de locatie en de personeelsbezetting ruimte is, omdat andere ouders hun kinderen thuishouden. Als deze ruimte er niet is, kan de houder de extra uren wel in rekening brengen.

Je kunt de extra uren dus op verschillende manieren aanbieden:

  1. De extra noodopvang aanbieden binnen de beschikbare capaciteit. Geen kosten voor ouders.
  2. Ad hoc middels een eenmalige factuur voor extra uren opvang. De noodopvang wordt dan geleverd tegen extra kosten voor de ouders.
  3. Een uitbreiding van het bestaande contract. De extra uren gelden dan ook na de lockdown.

Indien er extra wordt gefactureerd kan de ouder via het portal van de belastingdienst hiervoor  KOT aanvragen. Omdat we nog niet weten hoe de compensatie wordt ingeregeld (wel of niet een peildatum en zo ja, welke datum) is het onduidelijk of de ouder ook gecompenseerd wordt voor de extra uren. Als een ouder kiest voor de contractuele uitbreiding, dan adviseren wij om deze onzekerheid nadrukkelijk met de ouder te bespreken.

Zodra het ministerie duidelijkheid geeft over de compensatie dan zullen we dat natuurlijk communiceren.

Deel dit nieuwsbericht