Informatiekit ‘Facts & Figures kinderopvang’

Deze informatiekit werd samengesteld door WOMEN Inc. met bijdragen van de BMK. De kit wordt gedeeld met journalisten en politici om hen te voorzien van duidelijke informatie; cijfers, feiten en onderbouwingen over mogelijke aanpassingen van een nieuwe stelsel. Wat zijn de kosten en wat zijn de baten? Welke cijfers zijn bekend op basis van onderzoek? Gaan ouders meer werken als kinderopvang voor hen vrijwel kosteloos wordt?

Daarnaast biedt de kit argumenten en een duidelijke onderbouwing voor de discussie over een toegangsrecht voor kinderopvang. In de kit is het interview met Loes Ypma (begin februari met de Volkskrant) opgenomen waarin zij helder uiteen zet hoe een nieuw stelsel eruit moet zien willen alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar hiervan profiteren en waarom dit zo belangrijk is. En ook de brief aan de SER die we onlangs stuurden vormt onderdeel van de kit die breed gedeeld is met politici en de pers.

Een toegangsrecht voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar vraagt een investering. Dit is cruciale stap op weg naar gelijke kansen voor alle kinderen ongeacht of  hun ouders werken of niet, voor vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt, en voor gezinnen. De discussie over hoe een nieuw stelsel voor kinderopvang eruit moet zien is in volle gang. De kinderopvangtoeslagaffaire illustreert de tekortkomingen van het huidige systeem als geen ander en de corona crisis met als gevolg daarvan het verplichte thuiswerken en tijdelijk sluiten van scholen laat overduidelijk zien hoe essentieel de kinderopvang is als smeerolie voor het goed functioneren van onze samenleving en economie.

Ook het Nederlandse publiek vindt dat er een hervorming van het stelsel moet komen. Het complexe en foutgevoelige systeem van kinderopvangtoeslag waarbij ouders de kosten geheel betalen en via toeslagen weer terugkrijgen moet volgens bijna tweederde van de respondenten worden afgeschaft, blijkt uit recent IPSOS onderzoek. En 40% is zelfs voor volledig ‘gratis’ kinderopvang. Dit is hét moment om met een toekomstgerichte visie op kinderopvang te investeren in een nieuw stelsel waar kinderen, hun ouders, de Nederlandse arbeidsmarkt en onze economie baat bij hebben.

Uiteraard roept dit ook weerstand op bij tegenstanders van een hervorming, partijen die een belang hebben bij de status quo. En zijn er ook terechte vragen: levert een dergelijke investering voldoende op? En wat is het effect hiervan voor ouders/vrouwen en voor de Nederlandse arbeidsmarkt?

Women INC stelde deze informatiekit samen waarin we participeerden om jullie van relevante cijfers en inzichten te voorzien. We blijven deze kit updaten.

De informatiekit met onderstaande documenten is hier te vinden: LINK NAAR INFORMATIEKIT FACTS & FIGURES

 1. Position paper: Namens ongeveer 30 organisaties en enkele hoogleraren boden we als medeondertekenaar samen met Women INC de verkiezingsprogrammacommissies een position paper aan met een oproep voor “goede, (zo goed als) gratis kinderopvang, zonder gedoe en voor alle kinderen”. Hierin bespreken we wat de winst van kinderopvang is voor ouders, werkgevers, kinderen en onze economie en aan welke voorwaarden het systeem moet voldoen om die winst te bewerkstelligen.
 2. Rekenmodel Kinderopvang: WOMEN Inc. deed met de Alliantie Samen Werkt Het een grote peiling onder ouders welke effecten (zo goed als) gratis kinderopvang op hen zou hebben. De inzichten uit deze peiling gebruikt Women INC voor een rekenmodel waarin zij met experts door rekenden wat gratis kinderopvang zou kosten, maar ook wat verschillende scenario’s zouden opleveren, niet alleen aan arbeidsparticipatie, maar ook op vermindering van stress en op de ontwikkeling van kinderen op langere termijn. Gratis kinderopvang zou in totaal, gecorrigeerd met de nodige overheidsinvestering, een netto bedrag van 500 miljoen euro per jaar kunnen opleveren. Op de lange termijn zouden de baten naar verwachting nog verder kunnen oplopen als gevolg van de positieve effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van alle kinderen.
 3. Notitie WOMEN Inc. ‘De effecten van gratis kinderopvang’: Een belangrijke en interessante studie is de doorrekening van het CPB van de Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK). We merken in de berichtgeving in de media dat de cijfers van deze doorrekening soms nog wat meer nuance verdienen. Het CPB rekent namelijk een pakket aan maatregelen door, niet de effecten van gratis kinderopvang an sich. Ook kijken zij in de modellen niet naar de positieve effecten op kinderen of het verzuim van ouders. In een notitie geven we een genuanceerde en bredere blik op de doorrekeningen en de effecten van kinderopvang.
 4. FAQ Kinderopvang: Women INC stelde een lijst op met veelgestelde kritische vragen en gaf antwoorden daarop, zoals: “Die inkomensafhankelijke bijdrage is toch juist eerlijk?” of “Als je thuis zit zonder werk, kun je toch gewoon voor je kinderen zorgen?”
 5. Interview Loes Ypma (voorzitter BMK): Dit recente interview met Loes Ypma geeft duidelijk weer wat de positieve effecten van investeringen in kinderopvang op de kansengelijkheid van kinderen kunnen zijn.
 6. Interview Radio 1 met directeur van WOMEN Inc. Emma Lok: Dit interview geeft meer inzicht in de relatie tussen deeltijd werken en kinderopvang. Kinderopvang speelt een cruciale rol in het deeltijd dilemma.
 7. Video Ouders over kinderopvang: Een interview laat ouders aan het woord over het huidige kinderopvang stelsel en wat voor hen problemen van het huidige stelsel zijn.
 8. Position paper van Professor Paul Leseman van de Universiteit Utrecht over de kwaliteit van kinderopvang en hoe het bijdraagt aan gelijke kansen en brede talentontwikkeling voor alle kinderen.
 9. Factsheet met onderzoeksresultaten door Stichting voor Werkende Ouders: hoe ouders denken over een stelselwijziging. Ouders vinden kinderopvang over het algemeen duur, complex en het grootste deel van de ouders (83%) ziet meer in kinderopvang als basisvoorziening.
 10. Het artikel van Pact voor Kindcentra ‘De leraar hoeft niet alles alleen te doen’. Opiniestuk van bestuurders uit onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp over ‘brede talentontwikkeling’ via BSO.
 11. Een brief aan de SER door de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang: een toekomstperspectief en stappenplan naar een nieuw stelsel voor kindvoorzieningen.
 12. Enkele rapporten en documenten, zoals Investeren in mensen, van het Platform de Toekomst van Arbeid, juni 2020. Het manifest Veranker de unieke expertise van de kinderopvang (2019) van BMK, BK en BOinK (2019), SEO onderzoek Naar een stabiel stelsel van kinderopvang, 2020 en het SCP rapport over sociale netwerken van ouders en hoe met name voor mensen in kwetsbare positie de kinderopvang een belangrijke rol kan spelen.

Deel deze informatie vooral. En heb je vragen hierover, mail Hélène Smid

Deel dit nieuwsbericht