De factsheet personenregister is aangepast naar de denklijn personenregister’. Dit naar aanleiding van een aantal kritische vragen van de BMK over onjuistheden/onduidelijkheden in de factsheet.

Het gaat om de laatste punt onder het kopje ‘Wie moeten zich inschrijven in het register?’. Een oplettend lid wees BMK erop dat in de wet niet terug te lezen is dat personen van 18 jaar of ouder die tijdens opvanguren structureel aanwezig zijn of zullen zijn op de opvanglocatie, verplicht zijn om zich in te schrijven. In de wet staat wel dat personen van 18 jaar of ouder die tijdens opvanguren structureel aanwezig zijn of zullen zijn op het woonadres van de gastouder, dat de opvanglocatie is, verplicht zijn om zich in te schrijven. Daarnaast is de denklijn aangevuld met informatie over het aanvragen van de VOG en voorbeelden uit de praktijk, waaronder de taxichauffeur.

Je kan de denklijn hier terugvinden.

Deel dit nieuwsbericht