Amsterdam neemt private equity in kinderopvang op de korrel, schrijft het Financieel Dagblad op 3 februari.

‘Een door de gemeente Amsterdam gefinancierde denktank neemt de rol van private equity in de lokale kinderopvang onder de loep. Reden hiervoor zijn zorgen in de hoofdstedelijke politiek over het winstdenken bij commerciële bedrijven in de kinderopvang. Er zou publiek geld weglekken naar beleggers ten koste van de sociale structuur van de stad.’

Coalitiepartners in Amsterdam maken zich zorgen over de invloed van private equity in de lokale kinderopvang. Een hoofdstedelijke denktank geeft opdracht tot onderzoek naar handel en wandel van durfinvesteerders. De vrees bestaat dat publiek geld in de kinderopvang weglekt naar private partijen.

Maatschappelijke taak

Het stadsbestuur ziet kinderopvang als een maatschappelijke taak, waar financiële motieven niet leidend mogen zijn. De sector wordt voor twee derde gefinancierd met overheidsmiddelen (via toeslagen die gezinnen ontvangen), de rest betalen de ouders zelf. De winst die opvangcentra boeken, moet aan de kinderverzorging ten goede komen en niet in de zak van op rendement gerichte investeerders verdwijnen, zo luidt de opvatting in Amsterdam.

Sinds de privatisering van de kinderopvang in 2005 zijn private-equityhuizen actief in deze branche. Zij kopen exploitanten van crèches op en bundelen de opvanglocaties om te profiteren van schaalvoordelen. Vorig jaar is een mammoetfusie van Kidsfoundation en Partou aangekondigd met een landelijke capaciteit voor zestigduizend kinderen. Dit leidt ook in Amsterdam tot een concentratie die volgens onderzoeker Fernandez in bepaalde buurten ‘extreem hoog’ is. Hij rept in een e-mail van ‘excessieve marktmacht’. (…)

Initiatiefwet

Ook in de Tweede Kamer bestaan er bedenkingen over de werkwijze van private equity. De PvdA heeft vorig jaar, samen met GroenLinks en SP, een initiatiefwet aangekondigd tegen winstuitkering in de kinderopvang. Als die wet er komt, blijven partijen als Onex* verstoken van dividend. Dit kan leiden tot een schadeclaim van de Canadese investeerder bij de Nederlandse overheid, zo stelt kenniscentrum Somo in een vorige week uitgebrachte studie.

Onex kan daarvoor een beroep doen op CETA als dit handelsverdrag tussen Canada en de EU op alle punten wordt goedgekeurd. Dan kunnen multinationals buiten de rechter om overheden aanklagen voor maatregelen die hun belangen schaden. Daarvoor wordt een arbitragetribunaal ingesteld, zo legt Somo uit.

Financieel Dagblad: ‘BMK steunt de initiatiefwet’

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderomvang (BMK), die veel stichtingen vertegenwoordigt, steunt het initiatief van de linkse oppositiepartijen in de Kamer. ‘Het aan banden leggen van winstmaximalisatie is iets waar de BMK sinds haar oprichting naar streeft’, verklaarde voorzitter Sharon Gesthuizen in juni vorig jaar. Volgens de vereniging leidt het model van winstuitkeringen ertoe dat organisaties de kosten gaan drukken en minder geld besteden aan zaken als scholing van personeel.

Lees het hele artikel in het Financieel Dagblad.

* Onex is Canadese durfinvesteerder die eigenaar is van Kidsfoundation, bekend van het merk Smallsteps, dat vorig jaar fuseerde met Partou. Lees meer over de vraagtekens die wij plaatsen in april 2019 bij deze fusie: ‘KidsFoundation neemt Partou over; zorgelijke ontwikkeling  – samen de grootste organisatie in Nederland én in handen van buitenlandse investeerder’.

Deel dit nieuwsbericht