Het Financieel Dagblad plaatste het opiniestuk dat de BMK schreef samen met Kindcentra 2020, Voor Werkende Ouders en WOMEN Inc

Noëlle Haitsma, vertegenwoordiger van de commerciële kinderopvang, pleit in het opiniestuk ‘Met ‘gratis’ kinderopvang schieten we ons doel voorbij’ voor het behoud van de kinderopvangtoeslag. Veel maatschappelijke organisaties zijn het niet met haar eens. Het complexe huidige systeem heeft voor veel ellende gezorgd. Ouders moeten elke wijziging in inkomen en gewerkte uren doorgeven en eerst de volledige rekening betalen, waarna ze inkomensafhankelijk een deel terugkrijgen. Er wordt veel geld rondgepompt en dit leidt tot kopzorgen bij ouders. Dit kan en moet makkelijker. We kunnen twee problemen simpel oplossen: de beperkte toegankelijkheid en complexe financiering van de kinderopvang.

Publiek financieren
Investeren in kinderen is van grote waarde; zij ontwikkelen zich door samen te spelen. Het zou geweldig zijn als het nieuwe kabinet kiest om kinderopvang een aantal dagen per week meer publiek te financieren, ongeacht het werk en inkomen van ouders. Zo neem je financiële en administratieve drempels weg en stimuleer je de brede ontwikkeling van álle kinderen van 0 tot 12 jaar. Dat ook gezinnen met hoge inkomens profiteren kan de politiek via reguliere belastingen corrigeren. Dat hoeft niet via de kinderopvangtoeslag.

Investeren in jonge kinderen loont. Het stimuleert de arbeidsparticipatie van jonge ouders (vooral vrouwen). Zij willen meer uren werken, daarbij is goede en betaalbare kinderopvang een belangrijke voorwaarde.

Kosten en baten
WOMEN Inc. berekende met experts de kosten en baten van ‘gratis’ kinderopvang. Een investering van €2,9 mrd kan €2 mrd opleveren aan extra inkomstenbelasting en kan €1,4 mrd besparen door minder arbeidsverzuim. Netto kan dat €500 mln per jaar opleveren! Op de lange termijn lopen de baten verder op vanwege positieve effecten op de (school)carrière van kinderen.

Toegankelijke kinderopvang en een vereenvoudigd systeem zijn goed voor kinderen, ouders én noodzakelijk voor een toekomstbestendige samenleving.

Loes Ypma is voorzitter van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
Marjet Winsemius is initiatiefnemer van Stichting voor Werkende Ouders
Gijs van Rozendaal is voorzitter van Kindcentra 2020
Emma Lok is directeur strategie en communicatie bij WOMEN Inc.

 

Deel dit nieuwsbericht