Laatste versie 3 april

Download de FAQ

Speciale aandacht voor gastouderopvang in de uitwerking van de compensatie eigen bijdragen voor ouders
Wij realiseren ons dat de gastouderopvang anders in elkaar zit dan de reguliere opvang; de dagdagopvang en de bso. Immers, de relatie tussen de ouder en de gastouder verschilt met de reguliere opvang. Daarnaast is de relatie tussen ouder en gastouderbureau anders. En ook bestaan er verschillen in de relatie tussen de gastouder en het gastouderbureau. Dat betekent dat de compensatieregeling dus ook vanuit die achtergrond uitgewerkt moet worden.

Wij zullen, in samenwerking met de BK, VGOB en Stichting Nysa, bij SZW vooral aandacht vragen voor de verdeling van de compensatie boven het maximum uurtarief tussen gastouder en gastouderbureau  en de speciale positie van de gastouder aan huis, die onder de Regeling Dienstverlening aan Huis valt.

We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn, maar het kan zijn dat je nog vragen en antwoorden mist. In dat geval; mail je vraag naar info@bmko.nl
Ook verandert de informatie van de overheid regelmatig. Houd onze website dus in de gaten en ook overheidswebsites. Veel van de algemene informatie is ook van toepassing op de gastouderopvang. Deze FAQ wordt regelmatig geactualiseerd.

Informatieve websites:

Deel dit nieuwsbericht