De branchepartijen (BMK, BK en BOinK) staan achter de oproep van de PO Raad en de VO Raad om onderwijspersoneel voorrang te geven bij het testen op Corona. Ook wij vragen al geruime tijd  aandacht voor het probleem dat er veel uitval is van personeel in de kinderopvang. Snel testen is cruciaal voor de continuïteit van de kinderopvang. Wij zouden graag zien dat de voorrang ook wordt geregeld voor medewerkers in de kinderopvang.

Als gezamenlijke branchepartijen zijn wij in regulier en frequent overleg met de ministeries van SZW en OCW om de situatie rondom het Coronavirus nauwlettend te monitoren en te anticiperen op toekomstige gebeurtenissen. Het onderwerp van ‘testvoorrang’ voor medewerkers in de kinderopvang staat daar continu en elke keer hoog op de agenda.

Najaar in aantocht met de gebruikelijke klachten

Met het najaar voor de deur, en dus een opkomend aantal griep- en verkoudheidsvirussen, is het voor het openhouden van de kinderopvang van groot belang dat er snel en slagvaardig getest kan worden en uitslagen snel beschikbaar, zodat personeel dat kan werken, ook zoveel mogelijk aan het werk is. De sector kampt per slot van rekening al met een personeelstekort – en dat wordt er met de huidige thuisblijfregels niet beter op.

Deel dit nieuwsbericht