De ‘vijf IKK-partijen’ (BK, BMK, BOinK, FNV Zorg & Welzijn en SWN) hebben in verband met de procedurevergadering van de Tweede Kamer van 9 mei, een gezamenlijke brief opgesteld (zie bijlage). In deze brief vragen zij aandacht voor:

 

kostprijsonderzoek
Bureau Buitenhek voert op basis van de laatste gegevens, een onderzoek uit naar de financiële effecten van de wet IKK. Dit onderzoek kan een constructieve bijdrage leveren aan het in opdracht van SZW uit te voeren kostprijsonderzoek.

 

implementatie van de wet IKK
Gevraagd wordt om een zorgvuldige implementatie; 2018 zal een overgangsjaar worden waar goede afspraken over gemaakt moeten worden met toezichthouders over de implementatie.

 

regelgeving inzake buitenruimte/buiten spelen
Als gevolg van de harmonisatie zal de regelgeving over beschikbaarheid en toegankelijkheid van de buitenruimte voor peuterspeelzalen veranderen. Gevraagd wordt om een ”gelijk en goed toegankelijk speelveld’.

 

Gezamenlijke brief vijf partijen IKK Tweede Kamer, 9 mei 2017

Deel dit nieuwsbericht