Op 16 februari plaatsen we het bericht “informatie voor houders en toezichthouders” over de geleidelijke invoering van het reguliere toezicht. In een aanvullend document heeft GGD GHOR ook aangegeven dat een GGD inspecteur niet alleen toeziet op de naleving van de kwaliteitseisen uit de wet kinderopvang en onderliggende regelingen maar ook op de eisen uit de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19.

In de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 staan eisen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De toezichthouder kinderopvang van de GGD is aangewezen om erop toe te zien dat de houder van een kinderopvangorganisatie deze eisen naleeft. Concreet houdt dit in dat de toezichthouder signaal-gestuurd beoordeelt of de houder ervoor zorgt dat personen vanaf dertien jaar en ouder op uw terrein – binnen en buiten – de veilige afstand houden, geen groep vormen die groter is dan is toegestaan en dat volwassenen bij het vervoer van kinderen mondkapjes dragen. De toezichthouder kan ook een onderzoek uitvoeren en een oordeel geven of de houder zich houdt aan de voorwaarde dat op de BSO alleen noodopvang wordt aangeboden.

De GGD houdt dus geen toezicht op het uitvoeren van de quarantainemaatregelen bij een Bron- en Contactonderzoek (BCO).

Download het aanvullende bericht van de GGD-GHOR

 

Deel dit nieuwsbericht