Nieuwe modelformulieren met ingang van 2020

Om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen tijdens een inspectiebezoek, gebruikt de inspecteur modelformulieren. Deze worden jaarlijks vernieuwd en gepubliceerd en geven een overzicht van de eisen die worden getoetst bij een inspectiebezoek.

Bekijk hieronder de nieuwe modelformulieren van de Rijksoverheid, die gelden per 1 januari 2020:

Rapport met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit dagopvang 2020 >>

Rapport met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit buitenschoolse opvang 2020 >>

Rapport met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit gastouder 2020 >>

Rapport met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit gastouderbureau 2020 >>

Deel dit nieuwsbericht