In bijgaand rapport heeft Pels Rijcken in kaart gebracht welke gevolgen de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk heeft op subsidierechtelijk, aanbestedingsrechtelijk en staatssteunrechtelijk gebied. Het lijkt er op dat de uitkomsten van het rapport consequenties hebben voor de praktijk. Binnen de BMK wordt nagedacht over deze consequenties en hoe daar mee om te gaan.

Handreiking Jurische Vraagstukken Harmonisatie sept2017

Deel dit nieuwsbericht