Op 27 juni jl. publiceerde het ministerie van OCW een notitie met de kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerkers die in de voorschoolse educatie (VE) werken. Op basis van de OCW- notitie is de handreiking voor kinderopvangorganisaties die met VE willen starten geactualiseerd.

Je kunt de nieuwe versie hier downloaden:

· Handreiking voor Starters VE 

Deel dit nieuwsbericht