Het kabinet heeft op de persconferentie van 18 december, zoals verwacht, strengere coronamaatregelen aangekondigd voor de komende weken. Hieronder lezen jullie wat dit concreet voor onze sector betekent.

Wat blijft open?
De kinderdagopvang voor de 0 tot 4-jarigen blijft helemaal open.
Ook de peuteropvang en VE-locaties blijven daarmee volgende week en na de kerstvakantie geopend.
De gastouderopvang blijft voor 0-12 jaar open.

Wat gaat er dicht?
De buitenschoolse (en bijbehorende voorschoolse) opvang gaat dicht en schakelt dus over op noodopvang. Deze opvangsoort wordt daarmee gelijkgeschakeld met het primair onderwijs.

Welke voorwaarden zitten er aan de noodopvang?
Net als in vorige lockdowns mogen ouders een beroep doen op noodopvang als in elk geval 1 ouder een cruciaal beroep heeft. De lijst met cruciale beroepen wordt iets aangescherpt. Ouders moeten een contract hebben met een kinderopvangorganisatie en kunnen in principe alleen op contractdagen noodopvang aanvragen. Wel vragen wij de houders om de aanvragen van zorgpersoneel en kwetsbare kinderen ruimhartig tegemoet te treden.

Welke data zijn belangrijk om in de gaten te houden?
Het streven van het kabinet is om het onderwijs en de BSO per 10 januari weer open te laten gaan. Op maandag 3 januari volgt een nieuw wegingsmoment en geeft het kabinet hierover duidelijkheid. De landelijke lockdown geldt in elk geval tot 14 januari.

Is er compensatie mogelijk?
Ja! Het ministerie van SZW heeft bevestigd dat de compensatieregeling weer van kracht wordt voor de BSO en dat geldt ook voor de week van 21 tm 24 december. De gehele periode van noodopvang is daarmee gedekt.
De compensatieregeling geldt niet voor kinderdagopvang 0-4 jaar en ook niet voor gastouderopvang 0-12 jaar, omdat die allebei openblijven.

Waar vind ik meer informatie?
Het ministerie van SZW heeft nieuwe informatie op de website van de Rijksoverheid geplaatst

Lees meer informatie over de compensatieregeling

Lees meer informatie over de noodopvang voor de naschoolse opvang

Lees alle informatie nog eens op de site van de Rijksoverheid

Mail of bel gerust bij vragen. Wij wensen iedereen veel sterkte toe de komende tijd!

Deel dit nieuwsbericht