Hoe signaleer je als professional in het voorveld een jeugdige die in een kwetsbare situatie opgroeit? En hoe handel je wanneer een jeugdige een verhoogd risico heeft op psychische, sociale, en/of schoolproblemen? Deze vragen staan centraal bij het grote landelijke onderzoek van ZonMw waar het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan meewerkt.

Waarom dit onderzoek?
Met deze vragenlijst wil het Kenniscentrum meer zicht krijgen op wat professionals zoals jij kunnen gebruiken om jeugdigen in een kwetsbare opgroeisituatie vroegtijdig(er) te herkennen en ondersteunen. Het uiteindelijke doel is om te voorkomen dat jeugdigen ernstige problemen ontwikkelen en specialistische ggz-hulp nodig hebben.

Online vragenlijst
De vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten om in te vullen en alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Scan de QR-code naar vragenlijst onderaan deze post! Dit onderzoek loopt tot en met 31 december 2023.

Samenwerking
Bij dit onderzoek van ZonMw zijn naast het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Pharos verschillende partijen betrokken, waaronder: de Nationale Jeugdraad (NJR), het Trimbos Instituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Divosa, en het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Wat kan jij doen?
Hoe meer professionals deze vragenlijst invullen, hoe meer inzicht er wordt verkregen in de kennis en behoeftes rond het signaleren, handelen en ondersteunen van jeugdigen in een kwetsbare opgroeisituatie. Deel deze vragenlijst gerust met je netwerk!

Meer informatie over dit project vind je op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

 

Deel dit nieuwsbericht