Er is onrust in de sector kinderopvang. Ook ouders zullen als gevolg van de berichtgeving in de kranten zich mogelijk zorgen maken. Aanleiding hiervoor vormt de nieuwe bkr (beroepskracht kind ratio) voor baby’s en de kosten die deze met zich mee brengt. De BMK is voorstander van maatregelen om de kwaliteit van de babyopvang te verhogen. De nieuwe ratio, één medewerker met drie baby’s in plaats van vier baby’s, is daar een mogelijkheid toe. Maar dan moet de babyopvang wel betaalbaar en toegankelijk blijven voor ouders.

De BMK heeft om die reden mede onderzoek geïnitieerd naar de kosteneffecten van de BKR. Blijven de kosten binnen de afspraken die daarover gemaakt zijn? Kan de politiek aan kinderopvangorganisaties en aan ouders die gebruikmaken van kinderopvang garanderen dat de kinderopvang betaalbaar blijft?

SEO onderzoek

Het daartoe door SEO uitgevoerde onderzoek is inmiddels afgerond (zie bijlage). Wij plaatsen enkele kanttekeningen bij dit, overigens degelijk uitgevoerde, onderzoek. De verschillen tussen en de spreiding over organisaties is groot als het gaat om de kosteneffecten. Dat zou kunnen betekenen dat de toegankelijkheid in het geding komt. Bureau Buitenhek doet om die reden dan ook nader onderzoek naar de effecten in de praktijk en komt in mei met resultaten. Daar zijn wij zeer benieuwd naar! Wij voeren gesprekken met het ministerie, met politieke partijen en met onze collega-organisaties over de effecten van de aangescherpte BKR en denken alvast na over mogelijke alternatieven met een vergelijkbaar of zelfs groter effect op de kwaliteit van de opvang voor baby’s. De BMK heeft, samen met andere partijen, de Kamer gevraagd om een rondetafelgesprek, nog dit voorjaar (zie bijlage). In dat gesprek willen we met de Kamerleden ingaan op actuele kwesties, waaronder in ieder geval de BKR voor baby’s.

Om te zorgen dat Den Haag naar ons luistert, is samenwerking nodig: als we willen voorkomen dat de kinderopvangsector straks het kind van de rekening is en de toegankelijkheid van babyopvang in het geding komt, moeten we goed nadenken en ons gezamenlijk inzetten. Wij zijn ervan overtuigd dat we met die strategie het meest effectief kunnen zijn voor ouders, kinderen en de kinderopvangsector.

Klik hier voor de resultaten van het SEO onderzoek.

Klik hier voor de brief waarin de BMK samen met andere partijen verzoekt om een rondetafelgesprek.

Mocht je kennis willen nemen van de inhoud van de petitie, klik hier.

 

Deel dit nieuwsbericht