Per 1 juli a.s. wordt het wettelijk minimumloon weer verhoogd. Dit betekent dat ook de tabel met de ID-salarissen aangepast moet worden. Deze tabel wordt gepubliceerd op de website www.kinderopvang-werkt.nl.

ID-banen zijn in- en doorstroombanen; gesubsidieerde banen die bedoeld waren voor bijstandsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De banen zijn inmiddels afgeschaft.

Salarisschalen Cao kinderopvang 2020-2021
De nieuwe salarisschalen zijn enkele weken geleden al gepubliceerd.

Deel dit nieuwsbericht