9e Landelijke IKC-dag; “Inspirerend en zo nodig voor de verbinding!”

Op 23 september kwamen ruim 350 deelnemers naar de  9e Landelijke IKC-dag in het Van der Valk in Utrecht. Veel aandacht voor IKC-ontwikkelingen, met veel plezier georganiseerd en met nog veel meer plezier ervaren dat je samen verder komt. Een sterke basis voor kinderen door een krachtige samenwerking.

Na een bevlogen welkomstwoord door onze BMK-voorzitter Loes Ypma, lieten de aanwezigen zich meevoeren door emeritus-hoogleraar Micha de Winter. Hij gaf een warm pleidooi voor ‘hoopgevende pedagogiek’, voorbereidend op de democratische samenleving. Samenwerking in opvoeding en onderwijs -en andere sectoren- is daarvoor cruciaal. Kindcentra kunnen hierin een grote bijdrage leveren.

De Winters visie op samenlevingspedagogiek krijgt invulling in aandacht voor diversiteit en wereldburgerschap in kinderopvang en onderwijs.

Thema van de dag was ”De civil society als krachtbron voor het kindcentrum én het kindcentrum als krachtbron voor de civil society!”

Deelsessies en masterclasses

Onder de 11 deelsessies waren de BMK-leden goed vertegenwoordigd, zoals Kiem Uden, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en de Kinderopvanggroep Tilburg.

Masterclasses:
-Dr. Maike Kooijmans vertelde over ‘pedagogische vrijplaatsen’ en ging in op de vraag wat het betekent op te groeien en op te voeden in een prestatiesamenleving die sterk gericht is op (cognitieve) talentontwikkeling. In deze masterclass stonden begrippen als veerkracht, identiteit en talent(ontwikkeling) centraal.

-Steeds meer kinderen krijgen vormen van jeugdhulp; van 1 op de 27 kinderen 30 jaar geleden, naar 1 op de 7 nu. Bert Wienen verkende in de lezing ‘weten we van gekkigheid nog wat normaal is’ de keuzes die er zijn bij het inrichten van meer inclusiever onderwijs en wat eigenlijk onder normaliseren kan worden verstaan.

-Centrale vraag bij de masterclass van Ronald Kox was ‘Hoe cultuurrijk is jouw leerecosysteem?’. Niet ieder kind vindt dezelfde rijke ontwikkelomgeving. Het is van belang dat de verschillende voorzieningen en routes zichtbaar zijn en op elkaar afgestemd. Kunst en cultuur kunnen niet ontbreken in het systeem.

On the spot: live column

Laura van Dolron verwerkte als action-writer ter plekke de door haar verzamelde input tot een rake live column. Laura nam even gretig als grappig, even poëtisch als persoonlijk het laatste woord.

Luister & kijk naar het verslag van de dag; een eenmalig kunstwerk.

De links naar de PowerPoint presentaties en teksten van deze IKC-dag volgen.

De Landelijke IKC-dag werd ook dit jaar georganiseerd door de BMK, PO-Raad, BK, Jz Nl, SWN, VNG en EtuConsult

Deel dit nieuwsbericht