Minister Asscher stuurde op 12 juli bijgaande brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van het gesprek dat hij onlangs voerde met de BMK en de andere sectorpartijen.

Kamerbrief-uitkomst-gesprek-sectorpartijen-kinderopvang_12 juli 2017

 

Belangrijkste uitkomst van het gesprek: in overleg tussen de minister en de sectorpartijen (BMK, Boink, SWN, FNV, Voorwerkende Ouders en de BK) is besloten om de inwerkingtreding van de nieuwe eisen aan de buitenspeelruimte één jaar op te schuiven, naar 1 januari 2019.

 

Buitenspeelruimte
Tijdens het gesprek met Asscher heeft de BMK samen met de andere partijen aangegeven dat de huidige eisen geen duidelijkheid bieden aan situaties waarin instanties hun buitenspeelruimte delen. De regels moeten verhelderd worden en BMK en sectorpartijen willen graag uitzoeken of de huidige regelgeving verduidelijkt kan worden naar aanleiding van praktijkvoorbeelden.

Op basis hiervan zal de Minister bekijken of de nieuwe eisen aan de buitenspeelruimte aanpassing behoeven. Indien dit niet het geval is, zullen de nieuwe eisen met ingang van 1 januari 2019 in werking treden.

 

Verschillende financieringsstromen voor ouders
Naast de verduidelijking van de eisen voor de buitenspeelruimte, is op 30 juni gesproken over communicatie richting ouders met betrekking tot de verschillende geldstromen door de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

In het voorschoolse stelsel is er een rol voor zowel het Rijk als voor de gemeenten. Dit zorgt ervoor dat er voor ouders een samenloop kan ontstaan van verschillende financieringsstromen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een ouder recht heeft op kinderopvangtoeslag en het kind daarnaast in aanmerking komt voor voorschoolse educatie. Hierdoor kan het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst ingewikkeld kan zijn voor ouders. Het indienen van een juiste aanvraag is belangrijk, want bij een onjuiste aanvraag kan de ouder te maken krijgen met een terugvordering.

 

De Minister geeft aan dat hij daarom inzet op goede communicatie hierover richting ouders, peuterspeelzalen en gemeenten i.s.m. de VNG, de Belastingdienst en veldpartijen.

Sociaal Werk Nederland zal peuterspeelzalen ondersteunen bij de omvorming tot kindercentra. Daarnaast heeft de Minister alle houders van peuterspeelzalen een brief gestuurd met daarin onder andere de oproep om de ouders goed te informeren

Tenslotte wordt er een digitale folder voor ouders gemaakt. Deze zal in september naar de houders van de peuterspeelzalen gestuurd worden.

Deel dit nieuwsbericht