Vanaf medio mei 2021 komen zelftesten voor personeel in de kinderopvang beschikbaar. Met deze zelftesten kunnen kinderopvangmedewerkers zichzelf tot de zomer twee keer per week preventief testen. Zelftesten kunnen een bijdrage leveren aan de continuïteit van de kinderopvangsector. Door regelmatig preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een grotere uitbraak op een kinderopvanglocatie worden voorkomen.

Hieronder vind je verschillende documenten met meer informatie:
• Een handreiking met wat u als houder of locatiemanager moet regelen om zelftesten mogelijk te maken;
• Een stappenplan voor medewerkers om zichzelf thuis te testen;
• De brief aan houders waarmee het ministerie van SZW houders heeft geïnformeerd over de inzet van zelftesten in de kinderopvang.

Er is al een start gemaakt met een FAQ met veelgestelde vragen over de zelftesten.

Deel dit nieuwsbericht