Ouders die op zoek zijn naar informatie over geregistreerde kinderopvanglocaties kunnen dit vinden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Ook kunnen ze het inspectierapport van de GGD bekijken met daarin de resultaten van een inspectie. Deze rapporten zijn echter moeilijk te lezen en te begrijpen. Dat is nu verbeterd; met ingang van 12 april zien ouders in één oogopslag de bevindingen van de inspectie over een kinderopvanglocatie duidelijk en overzichtelijk weergegeven in een samenvatting. Dit kan hen helpen bij het maken van een keuze voor een kinderopvanglocatie of om met de huidige opvanglocatie in gesprek te gaan.

Wat betekent dit voor kinderopvangorganisaties? 

Nieuwe ouders zullen bij hun zoektocht naar kinderopvang bij de samenvatting terecht komen. Wellicht zullen ook ouders die al klant bij jullie zijn, hier naar gaan kijken. Er kunnen dus vragen komen. Wees hier alert op! De zienswijze van de houder maakt ook integraal onderdeel uit van de samenvatting. Goed om dat in je achterhoofd te houden bij zienswijzen die je binnenkort gaat schrijven. De zienswijze is daarmee ook een communicatiemiddel geworden.

Maar het kan nog beter

Het inspectierapport laat ouders inderdaad in één oogopslag zien wat de conclusies uit het inspectierapport zijn. Dat is goed. Dat biedt ouders informatie. Het had echter nog beter gekund, vinden wij. Wij hebben er op aangedrongen dat ouders direct zouden kunnen doorlinken naar de betreffende tekst in het inspectierapport. Dat bleek technisch nog niet mogelijk; het komende jaar wordt bekeken of dat alsnog kan.

Deel dit nieuwsbericht