Internetconsultatie wijziging Wet kinderopvang – Ouders met partner buiten de EU

Door de invasie van Rusland in Oekraïne zijn veel Oekraïners ontheemd geraakt. Zij zoeken toevlucht in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Het gaat veelal om vrouwen met kinderen, omdat hun partners vanwege de dienstplicht in Oekraïne (moeten) blijven. Om deze moeders te kunnen helpen bij het combineren van werk en de zorgtaak voor hun kind of kinderen, maakt het kabinet kinderopvangtoeslag voor Oekraïense ontheemden mogelijk. Daarvoor is een wijziging van de Wet kinderopvang nodig en hiervoor houden zij een internetconsultatie.

Wil je meedenken over de wetswijziging? Dan is het tot en met woensdag 3 augustus 2022 mogelijk om de consultatie te reageren.

Kinderopvangtoeslag voor Oekraïense ontheemden

Het kabinet wil dat Oekraïense ontheemden, en alle ouders met een partner buiten de EU, aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Om dit mogelijk te maken, wijzigt het kabinet de Wet kinderopvang. Vooruitlopend hierop wordt Toeslagen gevraagd om al conform de voorgenomen wetswijzigingen te handelen. Dit betekent dat werkende Oekraïense ontheemden (of andere ouders met een partner buiten de EU) nu al kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen en dat Toeslagen, mits zij aan de voorwaarden voldoen, voorschotten verstrekt. Zij kunnen met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022 aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvang is een belangrijk hulpmiddel om werk en zorg voor kinderen te kunnen combineren. Zo wordt de stap tot deelname aan de arbeidsmarkt kleiner. Ook is het een belangrijk middel om kinderen zichzelf tot hun beste kunnen te laten spelen en ontwikkelen. Met kinderopvangtoeslag wordt het gebruik van kinderopvang voor Oekraïense ontheemden (en ouders met een partner buiten de EU) betaalbaarder. Zo is er dus echt ruimte voor ieder kind in de kinderopvang.

Deel dit nieuwsbericht