Minister Van Gennip (SZW) wil het Besluit kwaliteit kinderopvang aanpassen. Via een internetconsultatie kunnen geïnteresseerden tot en met 2 april 2023 hun reactie en mening geven op de voorgenomen aanpassingen.

De kwaliteitseisen in de huidige regelgeving knellen, zeker in combinatie met de huidige personeelskrapte en werkdruk in de sector. Daarom doet de regering in nauw overleg met sectorpartijen in de kinderopvang, een voorstel voor aanpassing van verschillende kwaliteitseisen. Met deze wijzigingen krijgen houders van kinderopvangorganisaties meer ruimte om aan het vaste gezichtencriterium te voldoen en om een rijker activiteitenaanbod op de buitenschoolse opvang aan te bieden.

Wijzigingen

Vaste-gezichtencriterium
Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de grootte van de stamgroep, krijgt een kind een aantal ‘vaste gezichten’ toegewezen. Op iedere dag dat het kind aanwezig is, moet ook één van de vaste gezichten aanwezig zijn. Vanuit de aanpassing van het Besluit kwaliteit kinderopvang krijgt een kinderopvangorganisatie de mogelijkheid om beroepskrachten-in-opleiding als vast gezicht in te zetten. Daardoor kan een grotere groep beroepskrachten als vast gezicht gaan fungeren. Bij deze mogelijkheid geldt wel een aantal voorwaarden, met als doel de emotionele veiligheid van het kind te borgen en te voorkomen dat de werk- en mentale druk van de beroepskrachten (in opleiding) niet hoger wordt.

Buitenschoolse opvang
In het besluit worden drie kwaliteitseisen gewijzigd die betrekking hebben op de buitenschoolse opvang:
1. De beroepskracht-kindratio wordt op het niveau van de kinderopvanglocatie berekend (in plaats van op groepsniveau).
2. Het kindercentrum-overstijgend opvangen tijdens schoolvrije periodes wordt vereenvoudigd. Zo hoeven geen aparte afspraken worden opgenomen in de contracten tussen ouder en houder. Ook wordt duidelijker aan welke voorwaarden wel voldaan moet worden.
3. Het wordt mogelijk om anders-gekwalificeerde beroepskrachten formatief in te zetten, bijvoorbeeld beroepskrachten met een achtergrond in muziek, sport of natuur.

Deze wijzigingen dragen onder meer bij aan het centraal stellen van de ontwikkeling van kinderen, door meer ruimte te geven voor een divers en uitdagend activiteitenaanbod. Bij alle wijzigingen gelden voorwaarden, bedoeld om kwalitatief goede en veilige kinderopvang te blijven borgen.

Reageer tot en met 2 april 2023 op de internetconsultatie
De wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang staat nu online. Iedereen die dat wil, kan via de openbare internetconsultatie een reactie en/of mening over de regelgeving geven.

Ga naar de internetconsultatie

Deel dit nieuwsbericht