‘Interprofessionele teams hebben de toekomst’

Heeft de breed inzetbare medewerker een toekomst binnen de kinderopvang? Ja, denkt BMK-vicevoorzitter Monique Wittebol. Daarbij denkt zij vooral aan samenwerkingen binnen kindcentra: ‘Het werken in interprofessionele teams is de toekomst.’

Met toenemende personeelstekorten in de sector zorg en welzijn, klinkt een breed inzetbare medewerker met één flexibel contract als dé oplossing. Inzetbaar in de kinderopvang of (jeugd)zorg, net waar op dat moment vraag is. Is dat een goed idee? En is het uitvoerbaar? Wat zijn de voors en tegens? In deze serie vragen we dat aan ondernemers, leidinggevenden en branchepartijen in de kinderopvangsector.

Samenwerking

‘Er zal steeds meer samengewerkt gaan worden tussen kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg en andere partners’, voorspelt Monique Wittebol, vicevoorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en directeur/bestuurder van Bink kinderopvang. ‘Een gezamenlijke visie moet dan wel de basis voor die samenwerking zijn. Wat willen wij gezamenlijk betekenen voor kinderen? Heeft het kind (en zijn ouders) baat bij onze samenwerking? Daar gaat het immers om.’

Integrale kindcentra

Er wordt op veel plekken al nauw samen gewerkt tussen kinderopvang en onderwijs en op steeds meer plekken komen integrale kindcentra. ‘Een IKC-medewerker, in te zetten tijdens schooltijd voor extra zorg en ondersteuning en daarna op ontwikkeling via sport en spel, is daar onderdeel van. De cao Kinderopvang zet hiertoe al een eerste stap met vier verschillende functieprofielen, waar dit vijfde “IKC-profiel” mooi op zou aansluiten.’ Deze verbreding kan zich ook toespitsen op de (jeugd)zorg, vertelt Wittebol. ‘De overlap met onderwijs is evident, maar ook met zorg zou er gekeken kunnen worden naar combinatiefuncties gericht op de ondersteuning van kinderen en ouders’.

Gelijkwaardigheid

‘De samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg heeft naar mijn idee alleen kans van slagen als er sprake is van gelijkwaardigheid in die samenwerking; als een ieders expertise erkend wordt. Voorbeelden in de praktijk laten zien dat als een team van medewerkers met verschillende achtergronden naar een kind kijkt, ze samen ook echt meer zien dan alleen. De invalshoek van een pedagogisch medewerker vult die van de leerkracht aan, die van de jeugdzorg die van de pedagogisch medewerker. Dan is het belangrijk dat een medewerker zich in die samenwerking goed kan bewegen en op verschillende vlakken een bijdrage kan leveren. We moeten een goede balans zien te vinden tussen brede kennis, vakkennis en samenwerkingscompetenties. Een medewerker in een kindcentrum heeft alles in meer of mindere mate nodig.’

Opleiding

Het vraagt wel wat van medewerkers om op verschillende vlakken een bijdrage te kunnen leveren binnen deze gelijkwaardige samenwerking. Wittebol: ‘In een opleiding kun je je verdiepen door specialistische kennis te verwerven, maar ook door verbreding. Hierin is ook veel kwaliteit te behalen. Zo leid je medewerkers op die bijvoorbeeld overdag op school ondersteunen en ’s middags op de bso werken, of zelfs verweven door de dag heen op school én de bso werken. Als deze begeleiding kan worden geboden door een en dezelfde medewerker dan zorgt dit voor continuïteit en stabiliteit voor kinderen en ouders. Bovendien draagt dit bij aan de doorlopende ontwikkellijnen. Dat is, in mijn ogen, een kwaliteitsverbetering.’

Personeelstekorten

‘Samenwerking binnen interprofessionele teams draagt mogelijk ook bij aan het verminderen van het personeelstekort, doordat mensen die anders niet voor kinderopvang of zorg zouden kiezen dat met de mogelijkheid van een breed profiel nu wel doen, omdat dit de uitdaging biedt die bij hen past. Dit soort brede functies bieden immers carrière- en ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers, die zich via verdieping en/of verbreding kunnen blijven ontplooien.’

‘Bijkomend voordeel van het werken in integrale kindcentra met interprofessionele teams is dat we en passant ook het lerarentekort kunnen verlichten. En doordat we zorg voor kinderen veel eerder en in een lichtere vorm kunnen geven, zou dit zomaar geld kunnen besparen in de overbelaste jeugdzorg. En dat allemaal in het belang van onze kinderen!’

Bij Prokino worden (jeugd)zorg en kinderopvang gecombineerd. Dat biedt doorgroeimogelijkheden voor pedagogisch medewerkers. De visie van Prokino is om achter de voordeur van de kinderopvanglocaties ook kinderen met een hulpvraag of ontwikkelingsachterstand een veilige en fijne plek te geven. Lees meer

 

Deel dit nieuwsbericht