Op dit moment wordt de Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) voorbereid om zo het maatschappelijk vastgoed in Nederland te verduurzamen.

Dit stimuleert eigenaren van maatschappelijk vastgoed om te investeren in verduurzamingsmaatregelen. En dit draagt weer bij aan het verbeteren van de energieprestatie en het verlagen van de CO2-uitstoot. De nieuwe regeling vergoedt naar verwachting een deel van de projectkosten van de verduurzamingsmaatregelen(en). De kosten voor een energieadvies of duurzaam monumentenadvies kunnen waarschijnlijk met terugwerkende kracht worden vergoed. Dit geldt ook voor de kosten voor het laten opstellen van een energielabel na het uitvoeren van de maatregel(en).

De subsidieregeling is gericht op vastgoed dat in eigendom is van maatschappelijke instellingen binnen o.a. het onderwijs, de zorg en binnen overige gebouwen met een publieksfunctie, waaronder in elk geval behoort een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum.

Maatschappelijke kinderopvang: geef je mening!
Voor maatschappelijke kinderopvangorganisaties kan dit een interessante subsidieregeling zijn. Geef dus je reactie op de internetconsultatie.

Ga naar de internetconsultatie

De consultatie staat open van 1 tot en met 29 april 2022

 

De investeringssubsidie wordt voorbereid door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Meer weten?

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringssubsidie-duurzaam-maatschappelijk-vastgoed-dumava

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/denk-mee-over-nieuwe-regeling-duurzaam-maatschappelijk-vastgoed

 

Deel dit nieuwsbericht