Deze week ontvangen kinderopvangorganisaties informatie over het nieuwe Personenregister. Iedereen die werkt  of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in dit Personenregister kinderopvang. Op die manier worden alle medewerkers in de kinderopvang continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Zo draagt het personenregister bij aan de veiligheid binnen de kinderopvang.

Sinds 1 maart 2013 worden vaste medewerkers in de kinderopvang, gastouders en hun volwassen huisgenoten continu gescreend. Per 1 maart 2018 wordt deze continue screening uitgebreid naar álle personen in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben, dus inclusief uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen. Hiervoor moet iedereen zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang.

Verschillende inschrijvingstermijnen

De inschrijvingstermijn is niet voor iedereen gelijk. Personen die nu nog niet continu gescreend worden, zijn verplicht om zich op 1 maart 2018 of direct daarna in te schrijven. Iedereen die al wel gescreend wordt, krijgt hiervoor tot 1 juli 2018 de tijd.

Informatie voor kinderopvangorganisaties

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is uitvoerder van het personenregister. In oktober heeft DUO alle houders van kinderopvangorganisaties een brief gestuurd om hen te informeren over de komst van het personenregister. Deze week krijgt je een tweede brief. Hierin staat wat er van je als houder en van je medewerkers verwacht wordt.

Op duo.nl/personenregisterkinderopvang vind je meer informatie en kunt u voorlichtingsmaterialen downloaden waarmee je je medewerkers kunt informeren.

Klik hier voor het Factsheet.

Daarnaast organiseert DUO op 12 december om 15.00 uur een webinar over het personenregister. Op de site kun je je hiervoor aanmelden.

Deel dit nieuwsbericht