In oktober 2019 is het programma Met Andere Ogen gestart, nu eind 2020, zit het eerste volle jaar erop. Een jaar waarin het programma al doende lerend is ontstaan en zich heeft ontwikkeld naar een veranderbeweging, waarin zij een fundament hebben gelegd om op door te bouwen aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd.

Meer inzichten en ontwikkelkansen

Met meer inzicht in wat echt werkt om ontwikkelkansen van alle kinderen te vergroten. Het programma wil stimuleren en faciliteren dat iedereen zijn of haar natuurlijke plek kan innemen om bij te dragen aan het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen. Iedereen vanuit eigen kracht en rol, maar met de gezamenlijke opgave centraal. In deze rapportage geven we vanuit het programmabureau rekenschap van onze inzet.

Actieve rol BMK

Tot het programmabureau rekenen zij programmamanagement in brede zin, organisatie, communicatie en de inzet van de bestuurlijk ambassadeur. De meeste activiteiten en beoogde (proces)resultaten uit ons programmaplan voor 2020 zijn inmiddels behaald.

De BMK is een actieve participant in het programma Met Andere Ogen.

Lees de jaarrapportage over 2020

Deel dit nieuwsbericht