Als eerste kinderopvangorganisatie in Nederland is  BMK lid Junis Kinderopvang met een BBL-opleiding Sport & Bewegen gestart. En daarmee slaan ze twee vliegen in één klap: een nieuwe aanwas aan personeel én (nog) meer beweegplezier op hun bso’s.

Bron: KinderopvangTotaal

De eerste BBL-klas Sport & Bewegen van Junis in samenwerking met mbo Rijnland is afgelopen februari gestart. De aanleiding? Conny van der Lans, clustermanager bij Junis: ‘Dat is eigenlijk ons pedagogisch beleid, waar bewegen een belangrijk onderdeel van is. Gezond leven en voldoende bewegen vinden wij belangrijk voor ieder kind, maar ook voor iedere medewerker binnen Junis. We hebben als organisatie gekeken naar hoe we bewegen en sporten nog meer onderdeel kunnen maken van ons aanbod. We willen bijdragen aan een gezonde generatie en toekomst voor kinderen.’

Bewegen zit in alles

De opleiding heet officieel Sport & Bewegen maar binnen Junis hebben ze het altijd over Bewegen & Sport. Sylvia van Bergen, HR-adviseur bij Junis: ‘Dat is met een reden. We merken dat bewegen laagdrempeliger is. Weinig mensen zijn enthousiast als ze zeggen: “Ik moet naar de sportschool.” Vraag je of iemand mee een rondje gaat lopen, zegt men vrijwel altijd “ja”. Bewegen vinden mensen fijn, sporten is soms minder toegankelijk. Daarom staat bij ons bewegen op de eerste plaats. Het kan in alles zitten. In een tekenactiviteit kun je ook beweging aanbrengen. Die bewustwording proberen we kinderen en ouders mee te geven.’

‘Met het diploma Sport & Bewegen kun je niet alleen op een sport-bso terecht, maar juist ook op de reguliere bso’s’

Beweging komt dan ook overal in terug bij Junis. Van der Lans: ‘Onze locaties zijn zo ingericht dat er voldoende ruimte is om te bewegen. Onze buitenruimtes zijn geschikt voor “risicovol spel”. Je mag een keer vallen, als de risico’s maar beperkt blijven. Voor veiligheid wordt gezorgd.’ Met het diploma Sport & Bewegen kun je daarom niet alleen op een sport-bso terecht, maar juist ook op de reguliere bso’s van Junis. ‘We hebben bso’s met sportvelden en hockeyvelden. Maar we willen deze nieuwe medewerkers ook op onze reguliere bso’s beweeg- en sportactiviteiten laten organiseren.’

Personeelskrapte

Maar is de huidige personeelskrapte ook niet een motivatie geweest om deze opleiding te starten? Van Bergen: ‘Zeker, het is tweeledig. Het draagt bij aan een gezonde generatie en meer personeel is een mooie bijvangst. Wij leiden al heel veel BBL’ers intern op. Deze opleiding is eigenlijk een nieuwe variant. Afgelopen februari is er een kleine groep gestart, in september komt er nog een nieuwe groep bij. Men kan zich nog opgeven voor september!’

Inhoud opleiding

De opleiding wordt op een sport-bso van Junis gegeven door twee docenten van mboRijnland. ‘Studenten leren onder meer wat je allemaal voor activiteiten kunt organiseren voor de kinderen op de bso. Het is een vol lesprogramma waarin ze veel doen in korte tijd en het is heel actief. Je zult dus zelf echt affiniteit met bewegen en sport moeten hebben. Maar je leert bijvoorbeeld ook: hoe ga je om met verlies en winst? Wat doe je als een kind niet tegen zijn verlies kan? Je draagt bij aan het weerbaar maken van kinderen. Je zult daarnaast initiatiefrijk moeten zijn, zelf ook willen bewegen en collega’s en kinderen kunnen enthousiasmeren.’

Gunstige voorwaarden

Bso-functies staan bekend om hun relatief kleine contracten; kinderen hebben nou eenmaal niet de hele dag opvang nodig, zoals bij de kinderdagopvang. Hoe zit dat bij Junis? Van der Lans: ‘De BBL’ers krijgen een contract van minimaal 28 uur. Als de BBL’ers niet al deze uren op een bso-locatie kwijt kunnen, kunnen ze die uren besteden aan het bedenken en voorbereiden van activiteiten. Ze gaan daarnaast twee ochtenden naar school en krijgen één ochtend hiervan zelfs uitbetaald; we vergoeden dus de helft van de opleidingstijd.’

Lees het artikel op KinderopvangTotaal

Deel dit nieuwsbericht