Een van de maatregelen voor kinderen die door het RIVM is aangescherpt, is het bron- en contactonderzoek en het quarantainebeleid. In de kinderopvang kan dit betekenen dat al snel alle kinderen van de groep of eventueel van meerdere groepen in thuisquarantaine moeten.

De vraag is of ouders gehouden zijn om – in geval van quarantaine vanwege een besmetting op een opvanggroep – de facturen van de opvanglocatie door te betalen. Bestaat er een verschil tussen de verplichtingen van de ouders in deze situatie en in de situatie waarin geen opvang mag worden aangeboden omdat het kabinet of de GGD besloten heeft dat een opvanglocatie gedurende een bepaalde periode in zijn geheel gesloten moet blijven? De adviezen zijn nog tegenstrijdig.

Onze huisjurist (van BMK/BK)  is van mening dat er een verschil is tussen die twee situaties. Kortgezegd moeten ouders in geval van quarantaine van de opvanggroep de facturen wél doorbetalen en in geval van sluiting op last van kabinet of GGD niet (met de compensatieregeling werd dit issue opgelost). Waar zit het verschil? Gedwongen sluiting van een opvanglocatie betekent dat de opvang die met de ouders is overeengekomen, niet geleverd kan worden. Er is dan sprake van een tekortkoming in de nakoming van de opvangovereenkomst. Ouders kunnen de opvangovereenkomst dan (gedeeltelijk) ontbinden en hoeven de facturen vervolgens niet door te betalen. Voor het antwoord op de vraag of betaald moet worden voor de opvang en dus de vraag of sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de opvangovereenkomst, is het relevant dat de opvanglocatie/-groep wel open is. De opvang zou geleverd worden als geen sprake is van quarantaine. Hierdoor is van een tekortkoming door de opvangorganisatie geen sprake (zie ook Vragen & Antwoorden Informatiedocument Kinderopvang Covid-19). Voor ouders is van belang dat de kinderopvangtoeslag blijft doorlopen.

Andere juristen (van BOINK) vragen zich af of dit juist is. Zij stellen als uitgangspunt dat de dienst niet kan worden afgenomen en vinden de situatie daarmee vergelijkbaar met de sluiting tijdens de lockdown, toen ook noodopvang werd aangeboden aan een deel van de ouders. Wij zullen dus nader advies moeten vragen.

Voorop staat dat niemand van ons in juridische procedures wil komen, ouders niet en houders niet. Wij roepen alle partijen op om dat niet te doen, en het goede gesprek met elkaar te voeren zoals dat de afgelopen maanden ook gebeurde. Voor alle betrokkenen geldt dat niemand het leuk vindt als de kinderen niet naar de opvang kunnen komen, om wat voor reden dan ook. Wij zullen daarom met de gezamenlijke branchepartijen nader advies inwinnen en in overleg treden met het ministerie over mogelijke oplossingen.

 

Deel dit nieuwsbericht