Op dit moment is binnen de kinderopvang en het onderwijs de volgende quarantaineregel van kracht:

Bij 3 of meer besmettingen in korte tijd (er wordt een week gehanteerd) op een groep, geldt het advies dat de groep of klas in quarantaine moet. Dit advies geldt ook voor alle pedagogisch professionals die op deze groep werken en in contact zijn geweest met de positief geteste personen.

In de kinderopvang kan dit betekenen dat al snel alle kinderen van de groep of eventueel van meerdere groepen in thuisquarantaine moeten.

We krijgen als brancheorganisatie regelmatig de vraag of ouders gehouden zijn om – in geval van quarantaine vanwege 3 of meer besmettingen op een opvanggroep – de facturen van de opvanglocatie door te betalen. Bestaat er een verschil tussen de verplichtingen van de ouders in deze situatie en in de situaties waarin geen opvang wordt aangeboden?

Onze jurist heeft aangegeven dat er een verschil is tussen die twee situaties. Kortgezegd moeten ouders in geval van quarantaine van de opvanggroep de facturen wél doorbetalen. In geval van sluiting om personeelstekort door corona of op last van GGD hebben ouders recht op terugbetaling.

Waar zit het verschil?

Voor het antwoord op de vraag of er terugbetaald moet worden en dus de vraag of sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de opvangovereenkomst, moet je de vraag stellen of de opvang geleverd kan worden op het moment dat de kinderen niet in quarantaine hoeven.

Sluitingen vanwege personeelstekort door corona of op last van GGD

Wanneer je door een tekort aan personeel door corona geen medewerkers meer hebt om op de groep te zetten en daardoor genoodzaakt bent om de groep te sluiten, dan is er vanuit de houder

gezien sprake van een tekortkoming in de nakoming van de opvangovereenkomst. Ouders hebben daarom in principe recht op het terugkrijgen van hun geld. Dat geldt ook wanneer je de gehele locatie kortstondig moet sluiten op last van de GGD. Die sluiting raakt namelijk ook kinderen die geen quarantaineadvies krijgen en in principe dus naar de opvang mogen. De kinderen hoeven niet in quarantaine, maar toch kan de opvang niet geleverd worden. Ook in dat geval komt de houder tekort in het naleven van de opvangovereenkomst, en hebben ouders recht op terugbetaling van de niet-geleverde opvang.

Wanneer in verband met personeelstekort door corona of op last van de GGD een locatie kortstondig moet sluiten, kunnen ouders en de kinderopvangorganisatie in onderling overleg afspreken dat ouders de opvang door blijven betalen en dat de kinderopvangorganisatie op de normale manier door blijft factureren. De kinderopvangtoeslag voor ouders zal in dat geval ook gewoon door blijven lopen.

Wanneer ouders en de kinderopvangorganisatie niet tot een andere oplossing komen, en gekozen wordt dat ouders inderdaad terugbetaald worden, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag voor die uren. Het is belangrijk dat ouders dan de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst/Toeslagen aanpassen om terugvorderingen op een later moment te voorkomen.

In een tegemoetkoming voor het doorbetalen van de eigen bijdrage wordt bij deze kortstondige sluitingen niet voorzien. De tegemoetkoming geldt voor de bso wel voor de periode waarin de bso in Nederland gesloten was (21 december 2021 tot 10 januari 2022).

Zie het bericht ‘Compensatie bso sluiting 21 december tot 10 januari 2022’ op onze website.

Quarantaine van de opvanggroep

Ouders zijn tijdens de quarantaineperiode (van het eigen kind) gehouden de facturen voor de opvang door te blijven betalen. Er is vanuit de houder gezien geen sprake van een tekortkoming in de nakoming van de opvangovereenkomst. De opvanglocatie/-groep is gewoon open tijdens de quarantaineperiode. Immers de kinderen komen in het Bron- en Contactonderzoek (BCO) van de GGD / naar de richtlijnen uit het protocol naar voren en moeten om die reden in quarantaine. De opvang zou geleverd worden als er geen sprake was geweest van quarantaine. De kinderopvangtoeslag over deze periode loopt ook door als de ouders aan hun betalingsverplichting voldoen.

Deel dit nieuwsbericht