Op 14 oktober debatteerde de Tweede Kamer voor het eerst over de Initiatiefwet Vaccinaties ingediend door Rens Raemakers (D66). D66 stelde voor de Wet kinderopvang te wijzigen zodat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. Het ging daarbij alleen om de inbreng van de Kamer in eerste termijn – de initiatiefnemer gaat later, waarschijnlijk ergens in de komende weken, pas antwoorden en dan wordt ook de rest van het debat gevoerd. De stemmingen laten dus nog even op zich wachten.

Een Kamermeerderheid vindt dat kinderopvangcentra wettelijk de keus moeten krijgen of ze kinderen weigeren die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma, zo bleek na afloop van dit debat over het D66-voorstel.

Het AD (14 oktober): ‘Kamer steunt D66 plan voor vaccinatie kinderopvang’

RTL Nieuws (14 oktober): ‘Kinderopvang krijgt recht om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren’

Deel dit nieuwsbericht