Afgelopen week viel hij in de digitale postbus, de Kamerbrief waarin staatssecretaris van Ark (SZW) een stand van zaken geeft over de voorgenomen maatregelen die voortkomen uit de aanbevelingen van de commissie Gunning ter verdere verbetering van de veiligheid en kwaliteit in de kinderopvang. Ze gaat hierin stap voor stap de aanbevelingen van de commissie Gunning na en geeft aan wat er de afgelopen anderhalf jaar gebeurd is in de kinderopvang.

Aanspreekcultuur vraagt cultuuromslag

Over het algemeen vindt Van Ark dat de sector de aan hen gerichte aanbevelingen ter harte heeft genomen. ‘Zij hebben zich hard gemaakt om concrete verbeterstappen te zetten’, aldus Van Ark. Onderzoekers gaven eind 2016 aan dat alle betrokken partijen het meeste waarde hechten aan een open aanspreekcultuur om de veiligheid in de kinderopvang te vergroten. Toen werd aangegeven dat dit niet op korte termijn te realiseren is omdat hiervoor een echte cultuuromslag nodig is. Van Ark vindt dat de sector dit onderwerp het afgelopen jaar wel degelijk op de agenda heeft gezet. O.a. door het organiseren van bijeenkomsten over gevoelige onderwerpen.

Themadiscussie Kindermishandeling door de BMK

De Staatssecretaris schrijft o.a. dat uit gesprekken met kinderopvangorganisaties en de brancheorganisaties blijkt dat de aanbevelingen van de commissie zeker de aandacht hebben. Kinderopvangorganisaties besteden in meer of mindere mate aandacht aan de aanspreekcultuur, bijvoorbeeld met behulp van cursussen in het geven en ontvangen van feedback.

De BMK organiseerde over dit onderwerp een themabijeenkomst voor bestuurders en ondernemers en werkte deze op verzoek van de aanwezigen verder uit door in samenwerking met kennisinstituten trainingen te ontwikkelen over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag.

Personenregister kinderopvang

Een direct gevolg van de aanbevelingen van de commissie Gunning is de invoering van de continue screening en nu het personenregister kinderopvang. Tamara van Ark noemt de uitvoering van het personenregister door DUO tot nu toe succesvol. Ze vindt dat de inschrijvingen voorspoedig lopen.

Als branchevereniging hebben we echter ook signalen van onze leden vernomen dat het personenregister een bewerkelijk instrument is en is er bij deze leden twijfel over de effectiviteit van de screening van mensen die de kinderopvang sporadisch bezoeken zoals een glazenwasser of een flexibele taxidienst met een pool van chauffeurs die kinderen naar de BSO brengt. Deze voorbeelden nemen wij mee in onze gesprekken met het ministerie SZW.

Meldcode kindermishandeling

In de brief gaat Van Ark vrij uitgebreid in op wat er op het gebied van de aanpak van kindermishandeling gaat gebeuren. In de toepassing van de meldcode kindermishandeling is veel winst te halen, schrijft Van Ark. Maar net als in andere sectoren is er ook voor de kinderopvang een eigen afwegingskader opgesteld. Deze wordt vanaf 1 januari 2019 verplicht. Verder verwacht zij stappen met de lancering van het landelijke programma ‘geweld hoort nergens thuis’. Zij noemt de beweging tegen kindermishandeling. Eén van de concrete uitwerkingen is dat er in alle 26 Veilig Thuis-regio’s de komende tijd driehoeken worden gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van de kinderopvang, het onderwijs en Veilig Thuis.

Toezicht kindaantallen

Een ander belangrijk onderwerp in de brief is het toezicht. Van Ark noemt de wens van GGD’en en gemeenten om de eisen aan de administratie van de kindaantallen en pm’ers aan te scherpen. Zo kunnen zij nog sneller zien of de beroepskracht-kindratio op groepen klopt. Van Ark zegt dit onderwerp alsnog binnenkort op te gaan pakken omdat zij het belang ervan onderschrijft en zij uitstel niet gewenst vindt. Verder haalt ze stappen aan die er zijn gezet om het toezicht te verbeteren.

De BMK is blij met de uitvoerige brief die ons na het reces weer genoeg aanknopingspunten en mogelijkheden bied om met het ministerie en de beleidsmakers om tafel te gaan. Wij blijven met elkaar in gesprek.

Volledige brief

Kamerbrief stand van zaken maatregelen aanbevelingen Commissie Gunning

 

Deel dit nieuwsbericht