Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over 4 onderzoeken die zij heeft laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in het aanbod, behoefte en effecten van kinderopvang.

De 4 onderzoeken zijn:

  1. Plusopvang in Nederland, een verkenning;
  2. Inclusieve kinderopvang, kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van ouders;
  3. Verkenning meertalige en anderstalige kinderopvang;
  4. De effecten van kinderopvang op de cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen.

‘Kinderopvang is onmisbaar bij het ondersteunen van ouders in het combineren van arbeid en zorg en een randvoorwaarde voor de arbeidsparticipatie van ouders. Daarbij levert kinderopvang een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Daarom is het van belang dat de kinderopvang toegankelijk is voor elk kind en ieder kind op de juiste plek in de opvang terecht komt. Dat geldt ook voor kinderen met een extra zorg- of ondersteuningsbehoefte en een anderstalige achtergrond. Om meer inzicht te krijgen in het aanbod, behoefte en effecten van kinderopvang heb ik verschillende onderzoeken laten uitvoeren’, aldus minister Van Gennip.

Inclusieve Kinderopvang

De eerste twee onderzoeken gaan over kinderopvang voor kinderen met een extra zorg- of ondersteuningsbehoefte. Hierover schrijft minister Van Gennip: ‘Gezien de raakvlakken met onderwijs en zorg ga ik over de uitkomsten van beide onderzoeken en mogelijke vervolgstappen op korte termijn in gesprek met de minister van Primair en Voortgezet Onderwijs en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast wil ik de onderzoeken bespreken met de kinderopvangbranche, de VNG en ouderbelangengroepen. Ook zal dit worden meegenomen in de werkagenda van VWS, OCW, SZW, met VNG, onderwijs en zorgveld, die als doel heeft de verbinding tussen onderwijs, zorg en kinderopvang te verbeteren’.

Tevens informeert de minister over de praktische handreiking gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs.

Download ‘Kamerbrief over onderzoeken kinderopvang’

 

Deel dit nieuwsbericht