Kamerbrief Coronamaatregelen – Hugo de Jonge, minister van VWS

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer met een brief over de stand van zaken COVID-19 en de maatregelen die het kabinet in werking stelt. Hieronder een korte opsomming van de maatregelen die voor de kinderopvang gelden.

  • De kinderopvang (0-12 jaar) sluit van 16 december 2020 tot 18 januari 2021.
  • Uitzondering hierop betreft de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen, opvang van kinderen voor wie maatwerk nodig is vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie. Deze ouders en kinderen kunnen gebruik maken van noodopvang.
  • Noodopvang is toegankelijk voor ouders die al een contract hebben met een kinderopvangorganisatie.
  • De noodopvang is tijdens reguliere openingstijden.
  • Ouders worden nadrukkelijk verzocht om alleen gebruik te maken van gastouderopvang als ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep.
  • Net als in het voorjaar zullen ouders gecompenseerd worden voor de kosten door de overheid.
  • Deze compensatieregeling is vergelijkbaar met de eerste regeling en geldt voor ouders met kinderopvangtoeslag, voor ouders die gebruik maken van een gemeentelijke regelingen en voor ouders die de kinderopvang volledig zelf betalen).
  • De overheid verzoek ouders de facturen door te blijven betalen, net als in het voorjaar. Ook als zij geen gebruik maken van kinderopvang of noodopvang. (Gezien de grote opgave om de regeling uit te voeren, is de verwachting dat de uitbetaling wat langer duurt).

Download de kamerbrief

Deel dit nieuwsbericht