Deze zomer bezoeken Kamerleden op uitnodiging van de BMK leden voor een inhoudelijke uitwisseling over kinderopvang. En voor het opdoen van ‘praktijkervaring’! Op 28 augustus was Lisa Westerveld, woordvoerder kinderopvang voor GroenLinks, op bezoek bij Speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden. Gastheer Jos van Zutphen (directeur) en Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK) ontvingen Lisa Westerveld.

 

Na haar studie werkte Lisa Westerveld als persvoorlichter en politiek lobbyist voor de Algemene Onderwijsbond. In 2009 werd ze lid van GroenLinks en sinds maart dit jaar is zij Tweede Kamerlid en woordvoerder kinderopvang.

 

Jos start met een rondleiding door het gebouw dat volledig is toegesneden op geïntegreerde opvang en onderwijs. Tijd voor sport, ‘eigen tijd’, onderwijs, spelen en eten wisselen elkaar gedurende de dag af. Overal zijn kinderen aan het sporten, spelen, leren of eten samen een warme maaltijd. Als gevolg daarvan werken pedagogisch medewerkers, leerkrachten en sportdocenten de hele dag door intensief samen. ‘Alle onderdelen waar we verantwoordelijk voor zijn – meer bewegen en sporten, gezonde voeding en meer aandacht voor de talentontwikkeling – is heel goed in één concept onder te brengen,’ zegt Jos.

 

Jos van Zutphen leidt Lisa Westerveld en Sharon Gesthuizen rond in ‘De Wijde Wereld’.

 

In het gesprek dat volgt benadrukt Jos het belang van een professionele begeleiding van kinderen tussen 0 en 4 jaar. Hij vertelt hoe juist in deze periode taalgevoeligheid en de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen veel baat heeft bij professionele begeleiding. En hoe dat zijn vruchten afwerpt als diezelfde kinderen een paar jaar later in groep 1 terecht komen.

 

Lisa is benieuwd naar de knelpunten in de landelijke wet-en regelgeving waar IKC’s tegen aanlopen. Dat blijken er nogal wat te zijn. ‘Des te opvallender’, zegt ze, ‘ is het dat Jos met De Wijde Wereld toch in staat is geweest de problemen en knelpunten in de praktijk op te lossen en tot samenwerking te komen.’

Jos: ‘Geef organisaties hier de ruimte voor. De inspectie moet vertrouwen hebben. Ik heb hier zelfs inspecteurs gehad die zeiden, jullie doen het anders maar het is hier veel beter!’

 

Alle kinderen gaan samen warm eten.

 

Na afloop van het gesprek geeft Lisa aan dat ze door dit bezoek een veel beter beeld heeft gekregen van de praktijk. ‘En dat je, wanneer je een goede samenwerking wil, ook zaken als het gebouw en de ruimte belangrijk zijn, omdat dat zoveel impact heeft op kinderen. Het is voor ons Kamerleden belangrijk om naar dit praktijkvoorbeeld te kijken.’

 

Sharon Gesthuizen voegt toe ‘Geweldig om weer bij De Wijde Wereld te zijn, een prachtig voorbeeld van hoe de sector zich samen met het onderwijs ontwikkelt.  En bijzonder fijn dat Lisa Westerveld zo uitgebreid de tijd heeft genomen voor dit werkbezoek.’

 

Jos: ‘Ik vond het erg zinvol om met Lisa dit gesprek te voeren en hoop natuurlijk dat zij, door dit completere beeld van een IKC, een bijdrage zal gaan leveren aan alle discussies rondom wet- en regelgeving. En dat alles natuurlijk in het belang van de best mogelijke ontwikkeling voor onze kinderen!’

Deel dit nieuwsbericht