Kinderen zijn kinderen, risico’s horen daar bij.  

Want kinderen hebben behoefte aan uitdaging en risico. Risicovol spelen is ook belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Het versterkt hun veerkracht, weerbaarheid en risico-competentie. De pedagogisch professional kan daarbij een belangrijke rol spelen door risicovol spel te faciliteren en te begeleiden. Daarnaast is het belangrijk dat risicovol spel ondersteund wordt door het hele team en door de organisatie. En dat het voor ouders duidelijk hoe in jouw organisatie wordt omgegaan met risicovol spel.

Kenniskring risicovol spel 

Tijdens de kenniskring verdiepen de deelnemers zich in de wetenschappelijke inzichten over risicovol spel. Krijgen ze inspiratie door presentaties van (praktijk)experts op het gebied van risicovol spel. En oefenen ze met de tools.

Programma 

Concreet ziet het programma, verdeeld over 3 dagen er zo uit:

  1. Verdiepen en verbreden van de kennis over risicovol spel
  1. Verkennen van de eigen locatie/organisatie op het gebied van:

Basishouding van de professionals, de speelomgeving, het beleid en de samenwerking met ouders.

  1. Op basis van die situatieschets maken ze een plan om systematisch en structureel invulling te geven aan risicovol spel.
  1. De eerste stappen zetten om dit plan uit te voeren.

Wie zijn de deelnemers ? 

De kenniskringen bestaan uit maximaal 16 deelnemers, pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers, pedagogen of kwaliteitsmedewerkers, die verbonden zijn aan een kinderopvangorganisatie. Iedere kenniskring komt minimaal drie keer bij elkaar. In principe vinden de kenniskringen plaats in/om Utrecht. Bij voldoende belangstelling creëren we ‘hubs’ in het noorden, zuiden en oosten van Nederland.

Wanneer en kosten

De kenniskring risicovol spel 2022 is in Utrecht op woensdag 11 mei, dinsdag 7 juni en donderdag 22 september.

De kosten voor 3 dagen kenniskring, inclusief lunch en toegang tot alle tools zijn € 295,= inclusief btw. Deelnemers van organisaties die bijdragen aan de bekostiging van het Expertisecentrum krijgen 30% korting. In dat geval heb je bij aanmelding een code nodig, die beschikbaar is binnen je organisatie.

Benieuwd naar de kenniskring? Hier vind je meer informatie en aanmelden

Met hartelijke groet,

Yvette Vervoort
Directeur Expertisecentrum Kinderopvang
www.expertisecentrumkinderopvang.nl

Deel dit nieuwsbericht