Samenwerking JGZ en kinderopvang in webinar ‘Taalrijke omgeving stimuleren’

Een taalrijke omgeving is voor kinderen essentieel om met gelijke kansen te kunnen starten in het basisonderwijs. Daarom heeft het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) met partners uit het Landelijk Netwerk Geletterdheid (LNG) verschillende webinars georganiseerd. Op 30 januari 2023 organiseerden het NCJ samen met de BMK, Ppink, BK, Pharos en de Gezonde Kinderopvang het webinar ‘Taalrijke omgeving stimuleren kinderopvang en JGZ’. Met ruim 1100 kijkers was het webinar een groot succes!

De verborgen schat van routine momenten
Drie verschillende sprekers deelden kennis, tips en inspireerden over hoe je een taalrijke omgeving kunt creëren in de kinderopvang door de dag heen en geïntegreerd in je dagelijkse werkzaamheden.

Webinar en presentaties terugkijken
Hieronder vind je de linkjes naar het webinar, de presentaties en de veelgestelde vragen.

Het webinar is terug te kijken via deze link. Het stuk van Ietje Corman is opnieuw opgenomen omdat de internetverbinding tijdens het webinar instabiel was. Als je je registreert om het webinar terug te kijken dan ontvang je automatisch ook de link naar de opname van Ietje.
De presentatie van Saskia ten Houten van Stichting Lezen en Schrijven vind je hier.
De presentatie van Denise Bontje vind je hier.
Hier vind je de veelgestelde vragen en de antwoorden.

Droom
Deze samenwerking is slechts het begin en smaakt naar meer. Zo deelde jeugdverpleegkundige en JGZ-ambassadeur Wilma Helmantel haar droom als het gaat om de samenwerking tussen de JGZ en kinderopvang. Ook de droom van Myrthe van Gurp en Loes Ypma werd als een uitnodiging en stimulans gevoeld dat dromen echt waar kunnen worden.

Landelijk Netwerk Geletterdheid
In 2021 is het NCJ, als vervolg op de JGZ pilots ‘Op weg naar een geletterde generatie‘, gestart met het Landelijk Netwerk Geletterdheid (LNG). Een netwerk van 65 bondgenoten die naast hun individuele werk zich ook gezamenlijk inzetten voor het voorkomen van laaggeletterdheid. De ambitie is dat alle kinderen de kans krijgen op een gezonde taal- en spraakontwikkeling. Zodat zij taalvaardig kunnen starten in groep 1. Dat betekent dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de geboorteketen, kinderopvang en JGZ, naast ouders.

Zie ook de site van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Deel dit nieuwsbericht