In dit bericht vind je de belangrijkste onderdelen op het gebied van kindermishandeling op een rij. Met ingang van 1 januari 2019  is het gebruik van het Protocol verplicht, inclusief het toegevoegde “afwegingskader”.

Klein gebaar, groot verschil

Met een klein gebaar kan soms een groot verschil gemaakt worden voor kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie. Het is dan ook daarom dat het motto van de Week tegen Kindermishandeling dit jaar ‘Ik maak het verschil’ was, want uiteindelijk kan iedereen iets voor een kind in een onveilige thuissituatie betekenen.

Elke vorm van geweld of een bedreigende situatie in fysieke, psychische of seksuele zin ten opzichte van een minderjarige valt onder de noemer kindermishandeling. Het kunnen de ouders van het betreffende kind zijn, maar ook andere personen waartoe het kind in een relatie van afhankelijkheid staat.

De impact van kindermishandeling kan erg groot zijn. Zo hebben kinderen die hiermee worden geconfronteerd meer kans op angststoornissen, depressies, drugsgebruik en seksueel risicogedrag in hun latere leven.

Houders, ouders en professionals in de kinderopvang kunnen veel betekenen voor kinderen wanneer er sprake is van kindermishandeling. Bij bedenkingen, zorgen of een gevoel dat iets niet pluis is bij een kind in uw opvang, neem dan contact op met Veilig Thuis. Dat kan op elk moment, ook anoniem. Zij kunnen met je meedenken hoe verder te handelen.

Meldcode Kindermishandeling wordt “Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag”

Het “protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag” voorziet in een stappenplan in geval van vermoedens van kindermishandeling en bij het vermoeden van een gewelds- of zedendelict door een collega jegens een kind. Samen met het stappenplan ‘hoe te handelen in het geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling’, vormen deze samen het Protocol Kindermishandeling en Grensoverschrijdend Gedrag voor de Kinderopvang.

Alle kinderopvangorganisaties zijn verplicht om dit protocol te gebruiken. Dat was al het geval toen dit protocol nog “meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld” heette.

Vanaf 1 januari: het afwegingskader

Vanaf 1 januari 2019 is gebruik van het Protocol verplicht, inclusief het toegevoegde “afwegingskader”. Dit afwegingskader helpt in stap 4 en 5 van het protocol om te bepalen óf en wanneer er zeker een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis. Bij het vermoeden van een gewelds- of zedendelict door een collega moet er in ieder geval een melding gedaan worden.

Eenvoudig weergegeven ziet de route er bij signalen van kindermishandeling/huiselijk geweld zo uit:

Stap 1:  In kaart brengen van signalen.

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding.

Stap 3:  Gesprek met de ouder (en indien mogelijk met het kind).

Stap 4: Wegen van het geweld aan de hand van het afwegingskader (zie pagina 8 in het protocol).

Het afwegingskader helpt om twee vragen beantwoord te krijgen:

  1. Is melden bij Veilig Thuis nodig?
  2. Is hulp bieden (ook) mogelijk?

Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.

Stap 5: Beslissen over het doen van een melding en het inzetten van noodzakelijke hulp.

“Meldcode” App

Er wordt een app ontwikkeld waarmee beroepskrachten op een laagdrempelige en gemakkelijke manier het protocol kunnen doorlopen. De app is gericht op de praktijk en daardoor makkelijk in gebruik. Eind dit jaar wordt de app beschikbaar gesteld via de App Store en Google Play Store.

In de app:

  • kun je stuk voor stuk door de stappen van de meldcode lopen (inclusief afwegingskader)
  • vind je informatie over alles met betrekking tot kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag
  • vind je verschillende tips, voorbeelden, FAQ’s en downloads

Informatiefolder

Er is een handzame folder beschikbaar over het nieuwe protocol en het afwegingskader voor kinderdagverblijven, bso’s en gastouders via BOinK.

Bijeenkomsten

De landelijke organisatie van Veilig Thuis wilde met de regionale afdelingen van Veilig Thuis bijeenkomsten organiseren, speciaal voor het kinderopvang- en onderwijsveld, om het gebruik van het vernieuwde Protocol Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag en het afwegingskader nader toe ten lichten en met elkaar te bespreken. Op dit moment is het voor ons niet duidelijk óf en wanneer die bijeenkomsten er komen.

Beweging tegen Kindermishandeling

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang maakt deel uit van een grote coalitie van partijen die een bijdrage leveren aan de aanpak van kindermishandeling. Onze leden, kinderopvangorganisaties, zien veel kinderen en zijn dan ook een belangrijke schakel in de signalering van kinderen die te maken hebben met vormen van kindermishandeling. De partijen die verenigd zijn in de Beweging tegen Kindermishandeling zijn de BMK, BK, BOinK, SWN, PO-Raad, VO-Raad, AVS en Ouders & Onderwijs.

 

 

Deel dit nieuwsbericht