Kabinet deelt mee: Kinderopvang en scholen gaan vanaf 11 mei open. Kinderdagverblijven (0-4 jaar) gaan geheel open, scholen en bso’s op een ‘aangepaste manier’.

Vanavond kondigde premier Rutte aan dat kinderopvang (kvd, bso en gastouderopvang) en scholen in het basisonderwijs weer opengaan op 11 mei.

Kdv en gastouderopvang
De dagopvang voor 0-4 jarigen gaat volledig open. Dat geldt ook voor de gastouderopvang voor 0-12 jarigen.

Scholen en bso
De aangepaste wijze waarmee de scholen opengaan, houdt in dat leerlingen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school krijgen, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk.

De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet.

Het is aan scholen zelf hoe ze vanaf 11 mei het onderwijs op hun school invullen, waarbij wordt uitgegaan van hele dagen onderwijs. Scholen en bso’s kijken met elkaar hoe de aansluiting tussen school en bso zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden.

Noodopvang als kinderopvang en scholen weer open zijn
Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt.
Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang terecht.
Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren voor de dagen dat zij niet naar school kunnen.

Overheid verlengt compensatie eigen bijdrage ouders
De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders zolang het maatregelenpakket met betrekking tot kinderopvang en scholen voortduurt.

Gezondheidsrisico’s beperkt
Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen alleen wanneer mogelijk. Ouders en leerkrachten moeten onderling wel afstand houden

Momenteel ontwikkelen we samen met de branchepartijen en het ministerie van SZW een protocol voor de kinderopvang.

Lees het bericht: ‘Maatregelen corona verlengd’ (Rijksoverheid)

Lees het bericht: ‘Basisscholen en kinderopvang vanaf 11 mei aangepast open’ (Rijksoverheid)

Lees de veelgestelde vragen over corona en kinderopvang (Rijksoverheid)

Kamerbrief VWS waarin de besluiten van 21 april zijn opgenomen (website Tweede Kamer)

Deel dit nieuwsbericht