Kinderopvang staat in de startblokken om open te gaan maar vreest valse start
De kinderopvang staat klaar om open te gaan en weer opvang aan alle kinderen te bieden. De adviezen van het RIVM zijn daarbij voor ons leidend. Wil de kinderopvang gezinnen optimaal kunnen ondersteunen en het voor ouders mogelijk maken om arbeid en zorg goed te kunnen combineren, dan is afstemming waar het gaat om de openstelling van scholen van cruciaal belang.

De kinderopvang roept premier Rutte op om teneinde een valse start te voorkomen de kinderopvang in staat te stellen haar vitale functie te kunnen waarmaken. Net als het primair onderwijs werkt de kinderopvang met kinderen tot en met 12 jaar en lopen kinderen en medewerkers dezelfde risico’s op besmetting. De kinderopvang stelt daarom voor om na de meivakantie beide sectoren gelijktijdig open te laten gaan. Ook moet duidelijk worden of de kinderopvang nog steeds noodopvang in de avonduren, nachten en weekenden moet bieden. Gezien de gelijke risico’s voor beide beroepsgroepen gaat de kinderopvang er van uit dat het uitbreiden van de testmogelijkheden ook voor haar medewerkers geldt.

Monique Vreeburg, BMK
Felix Rottenberg & Emmeline Bijlsma, BK
Gjalt Jellesma, BOinK

Deel dit nieuwsbericht