Goed nieuws over de basisvoorziening uit het Caraïbisch gebied én uit Dordrecht

Kinderopvang wordt basisvoorziening  in het Caraïbisch gebied (Saba, Bonaire en Sint Eustatius)

Om armoede in de Caribische gemeenten aan te pakken, gaat het Nederlandse kabinet ouders mogelijk gratis kinderopvang aanbieden. Dat maakt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) bekend. In de Caribische gemeenten leeft ongeveer een derde van alle kinderen in armoede. Veel van hen worden verwaarloosd, omdat hun ouders meerdere banen hebben om te kunnen overleven. Opvang is voor deze groep onbetaalbaar.

Gedeputeerde Nina den Heyer van Bonaire heeft begin juni een oproep aan het Nederlandse kabinet gedaan om zo snel mogelijk ‘gratis kinderopvang’ in te voeren. Dat idee ziet Van Ark (VVD) ook zitten. Zij wil samen met de eilanden een plan maken, zei ze  tijdens een overleg met de Tweede Kamer. “Op dit moment kijken we naar opvang voor kinderen van nul tot vier jaar”, zegt Van Ark. Los van dit plan, gaat het kabinet onderzoeken hoe er ook voor de kinderen tot twaalf jaar opvang geregeld kan worden.

Lees verder

Gratis kinderopvang voor 120 alleenstaande bijstandsouders in Dordrecht

De gemeente Dordrecht en Sociale Dienst Drechtsteden willen bij wijze van proef gratis kinderopvang aanbieden aan 120 eenoudergezinnen in Dordrecht die in de bijstand zitten. Hiermee hopen ze dat alleenstaande ouders succesvoller worden bij het vinden van een baan of tijd vinden zich te laten bij- of omscholen. Voor het project met de gratis kinderopvang wordt over een periode van drie jaar in totaal 1,2 miljoen euro uitgetrokken, waarvoor de gemeenteraad nog wel haar goedkeuring moet verlenen.De proef vloeit voort uit plan van de gemeente om mensen met financiële en sociale problemen te helpen, wat zich moet terugbetalen als die mensen niet langer hoeven terug te vallen op uitkeringen.

Eén van de belangrijkste uitgaanspunten daarbij is volgens verantwoordelijk wethouder Peter Heijkoop ‘chronische stress’ weg te halen bij mensen. In het programma Samen tegen Armoede werd daarvoor al gesproken over het zoeken naar oplossingen op het gebied van betaalbare huisvesting, stabiele zorg voor kinderen, voldoende opleiding en goede gezondheid. Vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten weten we dat chronische stress in een gezin door armoede en schulden zeer negatieve effecten heeft op zowel ouders als kinderen’’, schrijft de wethouder aan de raad.

Lees verder

Deel dit nieuwsbericht