Deze week doet een groep ouders aangifte tegen de voormalige eigenaresse van 24/7 Kids. Een kinderdagverblijf in Amsterdam dat inmiddels is gesloten. Vanavond om 20.30 uur, wordt op NPO2 in een uitzending van Brandpunt uitgebreid aandacht hieraan besteed: Lees hier het artikel.
Aan de BMK is gevraagd een reactie te geven aan Brandpunt. Onze reactie wordt vanavond na de uitzending integraal op de website van Brandpunt geplaatst.

Ernstig incident

“We worden nu geconfronteerd met een ernstig incident. Traumatiserend voor kinderen en voor ouders. En slecht voor de ontwikkeling van deze kinderen. Vanwege deze enorme impact is het van groot belang dat ingegrepen wordt als de pedagogische kwaliteit en/of veiligheid niet geborgd is. Ook bij gerede twijfel dient onmiddellijk actie te worden ondernomen.”, aldus Kathalijne Buitenweg, voorzitter van de BMK.

De voorbeelden die nu in Reporter aan bod komen zijn natuurlijk de uitwassen en zijn niet representatief voor de branche, in welk stelsel dan ook. In elk stelsel (en ook in elke branche) kunnen er organisaties zijn die handelen in strijd met de wet. In die gevallen moeten bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen worden genomen. Maar los daarvan is het goed om stil te staan bij hoe je zoveel mogelijk kunt voorkomen dat zulk handelen profijtelijk is.
Kathalijne: “Wat heel belangrijk is, is dat voorkomen wordt dát ingrijpen nodig is. Regelgeving zou vooral gericht moeten zijn op (het bevorderen van) continue kwaliteit en niet uitsluitend op protocollen en het afwerken van een jaarlijkse cyclus. Dit is namelijk altijd achteraf. Maar wet- en regelgeving – zonder het dicht te regelen – zou juist gericht moeten zijn op de kwaliteitseisen vooraf, goede opleiding en eisen aan bestuurders.”

Toetredingsregels voor nieuwe aanbieders

Een niet functionerende houder zou nooit de mogelijkheid moeten kunnen hebben elders weer opnieuw te beginnen. De BMK is van mening dat er toegewerkt moet worden naar toetredingsregels voor nieuwe aanbieders van kinderopvang. Dat betekent dat aan een nieuwe toetreder de eis kan worden gesteld een plan te maken dat op kwaliteit wordt getoetst door de toezichthouder. En dat ook eisen gesteld worden aan de houder én de governance- en financiële structuur wordt getoetst.

De BMK pleit voor nieuwe wet- en regelgeving voor de sector als geheel, die gericht is op het borgen van de kwaliteit vooraf in plaats van maatregelen achteraf.

Deel dit nieuwsbericht