Een knelpunt uit de Wet kinderopvang is opgelost. Ouders met een partner buiten de EU/Zwitserland kunnen binnenkort  aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Dit is besloten in de Ministerraad van 20 mei jl. De toestroom aan Oekraïense ontheemden heeft de urgentie om dit punt aan te passen verhoogd.

Oekraïense vluchtelingen kunnen door dit besluit op korte termijn aanspraak maken op kinderopvangtoeslag als zij hier aan het werk gaan, ook wanneer hun partner zich buiten de EU bevindt. Ook andere werkenden met een partner buiten de EU die eerder binnen de Wet kinderopvang niet in aanmerking kwamen voor kinderopvangtoeslag, zullen op korte termijn aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om statushouders of om Nederlanders van wie de partner buiten de EU woont.

Het ministerie van SZW is bezig met een spoedtraject om dit ook in de wet te verankeren. Zodra de ingangsdatum bekend is, zullen laten we dit meteen weten.

Ook jullie signalen hebben geholpen bij dit besluit. Heb je nog een vraag of mooi voorbeeld rondom de opvang van vluchtelingen, asielzoekers of statushouders?
Laat het ons vooral weten!

 

Deel dit nieuwsbericht