– Geannuleerd –

Programma congres KINDVAK: “Veranker de unieke expertise van de kinderopvang”

Datum:                              Vrijdag 17 januari 2020
Locatie:                              Brabanthallen ‘s Hertogenbosch
Tijdstip:                             11.00u tot 14.30u (incl. walking lunch en bezoek Kindvak)
Bestemd voor:                  Directeuren, managers, leden RvT – leden OR / PVT – OC – COC en andere netwerkpartners voor de kinderopvang

De BMK bracht samen met BK en BOinK dit najaar  het manifest uit over de unieke expertise van kinderopvang met als doel het herpositioneren van de kinderopvang sector.
Tijdens het KindVak congres d.d. 17-1-2020 maken we een doorstart met het maatschappelijk debat over dit manifest.
We belichten de expertise van de kinderopvang vanuit wetenschappelijke, vakinhoudelijke en opvoed- ondersteunende invalshoek om de herpositionering van de kinderopvangsector een werkelijke kans van slagen te geven.

Het congres gaat  dieper in op de drie belangrijke pijlers uit het manifest:
1. De rol van kinderopvang bij de ontwikkeling van het jonge kind (0-6-jaar),
2. De rol van kinderopvang bij de brede buitenschoolse talentontwikkeling van het
oudere kind (6-12 jaar)
3. De ondersteuning van en dienstverlening aan ouders.

De drie pijlers belichten:
– Wat kinderen nodig hebben in deze veranderende wereld?
– Kinderopvang een vak om trots op te zijn
– Het ouderperspectief

 

Programma Congres: Veranker de unieke expertise van de kinderopvang
10.30u Inloop
11.00u Start programma en ontvangst door ochtend-voorzitter Prof. Dr. Ruben Fukkink

11.05u Het manifest: “Veranker de unieke expertise van de kinderopvang”
Presentatie en toelichting van het manifest door:

  • Magda Heijtel, directeur Brancheorganisatie Kinderopvang (BK)
  • Gjalt Jellesma, voorzitter Belangenvereniging ouders in de kinderopvang (BOinK)
  • Sharon Gesthuizen, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK)

‘De unieke expertise van de kinderopvang bestaat uit drie cruciale pijlers: de rol van kinderopvang bij de ontwikkeling van het jonge kind (0-6-jaar), de rol van kinderopvang bij de brede talentontwikkeling van het oudere kind (6-12 jaar) en ondersteuning van en dienstverlening aan ouders. De duurzame inzet en uitvoering van deze expertise staat onder druk.
De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de Belangenvereniging van ouders in in kinderopvang (BOinK) roepen op deze expertise steviger te verankeren in het aanbod aan kinderen, opdat we kinderen optimaal begeleiden in hun ontwikkeling in een veranderende wereld.’

11.30u  Wat hebben kinderen nodig in deze veranderende wereld?
Prof. Dr. Ruben Fukkink: Bijzonder hoogleraar kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind.
We belichten de pedagogische meerwaarde van de kinderopvang  vanuit de wetenschap. Kwaliteit is gebaat bij wetenschappelijk onderzoek dat een bijdrage levert aan innovatie binnen de kinderopvang.  Vanuit onderzoek wordt aangetoond hoe de ontwikkeling van kinderen wordt  beïnvloedt door bijvoorbeeld pedagogische kwaliteit, zorg of
omstandigheden.

12.00u  Kinderopvang is een vak om trots op te zijn!
Myrte van Gurp
directeur PPINK
 Ppink is de beroepsvereniging van alle pedagogisch professionals in de kinderopvang; opgericht door vakgenoten in 2017. PPINK wil de beroepsinhoudelijke positie van alle pedagogisch professionals in de kinderopvang versterken en het aanzien en de waardering voor het vak vergroten.

12.20u 
Het Ouderperspectief
Joyce Knappe directeur Pro Parents
Joyce Knappe is expert Werkend Ouderschap en initiatiefnemer en directeur van Pro Parents. Ze deed als opvoedkundige & bedrijfsantropoloog onderzoek naar identiteit en organisatiecultuur. “Werkende ouder zijn, raakt de kern van wie je bent als mens, wie je wilt zijn als ouder, en hoe je wilt dat je kinderen opgroeien. Een goede persoonlijke missie is dan cruciaal.” Pro Parents’ ‘Ouderschap op de Werkvloer’ is verkozen tot ‘meest vernieuwende idee Arbeid en Zorg’ door ministeries en de Sociaal Economische Raad.

12.40u  Walking Lunch en mogelijkheid tot bezoek KindVak 2020

13.30u  Workshop ronde: Het manifest in de praktijk
We gaan per workshop dieper in op de drie belangrijke pijlers uit het manifest:
1. De rol van kinderopvang bij de ontwikkeling van het jonge kind (0-6-jaar),
2. De rol van kinderopvang bij de brede buitenschoolse talentontwikkeling van het
oudere kind (6-12 jaar),
3. De ondersteuning van en dienstverlening aan ouders.

14.15u  Panelgesprek
De conclusies, vragen en/of adviezen van de deelnemers uit de workshops worden door Magda Heijtel (BK), Gjalt Jellesma (BOinK) en Sharon Gesthuizen (BMK) in een panelgesprek nader toegelicht.

14.30u Einde congres

Deel dit nieuwsbericht