Aanpassingen thema’s wet IKK verlichten personeelstekort én werk- en regeldruk

Er zijn nu tijdelijke ontheffingen doorgevoerd in de branche, maar er zijn structurele en ingrijpende maatregelen nodig die de kwaliteit borgen, én meer ruimte geven in de praktijk. Want het personeelstekort én de werk- en regeldruk in onze branche is enorm groot. Begin juni verscheen een SEO-onderzoek (LINK) naar de kwaliteitsverbetering sinds de invoering van de wet IKK.

Uit dit onderzoek blijkt dat onze sector op een aantal punten een verbetering in de kwaliteit van de kinderopvang ervaart sinds de wet IKK is doorgevoerd. Maar op een aantal andere onderdelen wordt géén verbetering van de kwaliteit ervaren. Toen benadrukten wij al dat op basis van deze constateringen nu al aanpassingen kunnen worden doorgevoerd die verlichtend werken.

Welke aanpassingen zijn dat?
Er zijn zes onderwerpen uit de wet IKK die naar onze mening contraproductief zijn aan de kwaliteit en daarom moeten worden aangepast. De urgentie om deze onderwerpen aan te passen is gezien de nijpende situatie bijzonder groot.

1) Drie-uursregeling
2) Vaste gezichten criterium
3) BSO – loslaten basisgroep door BKR op locatieniveau
4) BSO – samenvoegen in vakanties
5) BSO – inzet van anders gekwalificeerden
6) Schriftelijke toestemming voor opvang andere groep

Lees onze BMK-brief met een uitwerking van deze aanbevelingen over de wet IKK aan minister van Gennip van SZW.

 

Deel dit nieuwsbericht