Aan tafel bij….

De BMK zit regelmatig met diverse partijen aan tafel om allerhande ontwikkelingen, onderzoeken, bewegingen, knelpunten, toekomstplannen et cetera met elkaar te bespreken. Belangrijke overleggen, waar het eindresultaat vaak even op zich laat wachten, maar dat uiteindelijk wel het belang van de BMK en haar leden dient. We laten hierbij dan ook altijd duidelijk van ons horen. Deze keer:

…Kenniscentrum Handhaving en Naleving: Knelpuntenoverleg brancheorganisaties kinderopvang

We weten dat de Wet Kinderopvang, de bijbehorende wet- en regelgeving en het toezicht daarop vanuit de GGD met enige regelmaat voor verwarring kunnen leiden. Sinds de zomer van 2018 is dan ook het Knelpuntenoverleg brancheorganisaties kinderopvang in het leven geroepen, op initiatief van het Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) van de VNG.
Aan tafel zitten de BMK, BK en SWN vanuit de werkgevers, BOinK en VWO (Voor Werkende Ouders) als vertegenwoordigers van ouders en GGD GHOR en het KCHN vanuit het toezicht op de kinderopvang. Knelpunten die hier zoal besproken worden, zijn die rond het incidenteel clusteren op de bso, de nieuwe rekenregels van de bkr en de onduidelijkheden rond de definitie van ‘kindercentrum’.

Inmiddels hebben de BMK, BK en BOinK ook de handen ineen geslagen om samen dieper op de materie in te gaan en concrete verbetervoorstellen te kunnen doen aan SZW en GGD GHOR. Daarnaast zaten alle partijen eind mei op initiatief van VWO, bij de BMK rond de tafel. Samen kijken we wat we kunnen doen aan de privacy-schending van ouders wanneer voormalig peuterspeelzalen hun salarisstrook opvragen om de hoogte van de ouderbijdrage te kunnen vaststellen. Staatssecretaris Van Ark heeft eerder aangegeven dat ouders hiermee naar de Autoriteit Persoonsgegevens mogen gaan, maar dat moet – voor ouders én ondernemers – toch beter te regelen zijn?!

Deel dit nieuwsbericht