Cao-partijen hebben vanwege de personeelstekorten in kinderopvang besloten de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker tijdelijk te verruimen met universitaire bachelors en masters in combinatie met aanvullende eisen. Ook studenten die een propedeuse hebben behaald, kwalificeren in combinatie met aanvullend bewijs.

Het gaat om opleidingen die inhoudelijk te maken hebben met pedagogiek en ontwikkelingsgericht werken. Op het niveau van een universitaire bachelor of een hbo- of universitaire master.

Aanvullende eisen

De aanvullende eisen zijn een verplichte inwerkperiode van vijftig uur, die bestaat uit boventallig meedraaien op de groep, kennisnemen van een aantal beleidszaken en werkinstructies en een keuze uit vakinhoudelijke scholing. De werkgever legt het plan voor de inwerkperiode vast. Ook moet de medewerker met een monitor meedoen.

Monitoring

Het besluit is tijdelijk. Het gaat in op 1 januari 2022 en loopt tot en met 31 december 2023. Er wordt kwantitatief en kwalitatief gemonitord tijdens de looptijd. In het kwalitatieve deel brengen medewerkers hun competenties in kaart. Dit gebeurt bij de start van de arbeidsovereenkomst en na een jaar na indiensttreding.

Percentage voor niet afgeronde hbo-bachelor verlaagd naar 50 procent

Verder is besloten dat vier (nog) niet afgeronde hbo-bacheloropleidingen kwalificeren voor dagopvang. Bij het behalen van 50 procent van de studiepunten of met een bewijs van overgang naar het derde jaar. Het gaat om de hbo-bacheloropleidingen lerarenopleiding Pedagogiek, Pedagogiek, Pedagogisch Management Kind en Educatie en Pedagogisch Management Kinderopvang. Ook dit besluit gaat in per 1 januari 2022.

Handige links

Besluit tot verruiming niet afgeronde beroepsopleiding op niveau hbo-bachelor
Besluit formatieve inzet studenten en afgestudeerden van universitaire bachelors en masters

Deel dit nieuwsbericht