De nieuwe cao Kinderopvang is gepubliceerd. Op deze pagina vind je alle informatie over de verschillende nu geldende kwalificatie-eisen. Per 1 oktober 2018 is de volledige modernisering van de kwalificatie-eis voor Pedagogisch Medewerker/Peuterspeelzaalleidster van kracht, als onderdeel van de nieuwe cao Kinderopvang.

Meer lezen over de gevolgen en redenen van de modernisering.

Om te mogen werken als Pedagogisch Medewerker in de Kinderopvang moet de bijbehorende kwalificatie-eis worden gevolgd. Bekijk hier de huidige kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker.

Een belangrijk onderdeel van de kwalificatie-eis zijn diploma’s. Daarnaast zijn er aanvullende eisen.

 

Deel dit nieuwsbericht